Přehled všech databází – písmeno O

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

OBO / Open Biomedical Ontologies
Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení
v rozličných biologických a medicínských databázích

OECD FACTBOOK
Přehledné statistické ukazatele sociálně-ekonomické, vzdělanostní, vědecké a zdravotní úrovně společností členských zemí OECD

OMIA / Online Mendelian Inheritance in Animals
Přehled geneticky podmíněných onemocnění zvířat

OMIM / Online Mendelian Inheritance in Man
Přehled geneticky podmíněných onemocnění člověka

ORPHANET
Vzácné a neobvyklé choroby, jejich diagnostika a léčba (projekt EU)

OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence
Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

OUTREACH ACTIVITIES & RESOURCES
Informační zdroje věnované specifickým populacím Severní Ameriky (obyvatelstvo arktických oblastí, severoameričtí indiáni, asiatoameričani)

OvidSP
Portál biomedicínských databází, zpřístupňovaných pod licencí společnosti Ovid

OXFORD Journals
Lékařské a další vědecké časopisy z produkce nakladatelství Oxford University Press

OXFORD Reference Online Premium
Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce nakladatelství Oxford University Press