Přehled všech databází – písmeno PQ

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE
Kompendium autorského kolektivu „Sdruženého pracoviště funkční anatomie
a biomechaniky UK a ČVUT“ (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)

PATHOLOGY IMAGES
Soubor hypertextových atlasů patologie, s histologickými a klinickými obrazy (projekt Masarykovy univerzity)

PEC / Portál elektronických časopisů
Souborná databáze elektronicky zpřístupňovaných vědeckých časopisů (projekt UK)

PEDRO / Physiotherapy Evidence Database
Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [CRC Press Interactive]
Periodická tabulka prvků na serveru CHEMnetBASE (nakladatelství CRC Press / Taylor & Francis Group)

PERIODIC TABLE OF ELEMENTS [interactive design]
Periodická tabulka prvků s interaktivním různojazyčným rozhraním – uživatelsky přívětivá, nejen pro studenty (autor webu: Michael Dayah)

PEZ / Portál elektronických informačních zdrojů UK v Praze
Elektronické informační zdroje pro vědu, výzkum a výuku, zpřístupňované v síti Univerzity Karlovy

PHEROBASE / Database of pheromones and semiochemicals
Databáze feromonů, allomonů, kairomonů, synomonů a dalších biosignálních látek

PLANTS FOR A FUTURE
Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin

PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals
Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich

PRISON HEALTH DATABASE
Léčebně-preventivní péče a podpora zdraví ve vězeňských zařízeních zemí Evropy

proLÉKAŘE.cz
Odborné medicínské stránky určené českým lékařům (časopisy, kongresy, zpravodajství a novinky, videa operací, kazuistiky, rozhovory, názory…)

PROQUEST
Plnotextové vědecké časopisy, odborná periodika a denní tisk na serveru společnosti ProQuest

PROTEIN Entrez
Souborná databáze proteinů

PsycARTICLES@OVID Archive
Archiv plných textů 59 titulů časopisů American Psychological Association (retrospektiva do roku 2004)

PsycBITE / Psychological Database for Brain Impairment Treatment Efficiacy
EBM studie kognitivních, behaviorálních a dalších postupů léčby psychologických problémů zapříčiněných poraněním či poškozením mozku

PSYCHE MATTERS
Referenční a bibliografická, zčásti plnotextová databáze prací s tematikou psychologie
a psychoanalýzy

PUBGENE
Síťově strukturovaná, s PubMed a Google provázaná bibliografická databáze prací popisujících geny a proteiny

PUBGET
Vyhledávač PDF formátu plných textů odborných článků z medicíny a dalších vědních oborů, zkoumajících živou přírodu

PUBCHEM
Biologické vlastnosti chemických látek a sloučenin

PUBLIC LIBRARY OF SCIENCE (PLoS)
Recenzované elektronické publikační fórum biomedicínských vědeckých sdělení

PUBLIKAČNÍ ČINNOST PRACOVNÍKŮ UK 2. LF a FN Motol
Přehled publikačních aktivit pracovníků UK 2. LF a FN Motol

PUBMED (Medline)
Medline nejoblíbenější a nejpoužívanější (viz uživatelská příručka v češtině:
Jak na Medline efektivně)

PUBMED CENTRAL
Digitální archív biomedicínských a biologických časopisů