Přidružená medicína a výživa

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

CAMBASE
Přidružená medicína / vyhledavač relevantní literatury (projekt Universität Witten/Herdecke a DFG)

EAFUS / Everything Added to Food in the United States
Oficiální přehled více jak 3000 přídatných potravinářských látek, jejichž užívání FDA povoluje, případně které se všeobecně považují za bezpečné /GRAS/

EUROPEAN NUTRITION AND HEALTH REPORT
Analýza výživového a zdravotního stavu obyvatelstva zemí a geografických oblastí EU (tabulky-grafy-trendy). Souhrn údajů publikován samostatně jako „Executive Summary

FooDB / The Food Component Database
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)

GERMAN DIABETES RISK SCORE

Identifikace kritických oblastí rizika/prevence vzniku diabetu 2. typu dle osobních antropometrických a nutričních údajů a míry tělesné aktivity (určeno pro osoby ve věku 35-65 let)

HERBMED
Vědecké údaje o použití léčivých rostlin v medicíně, odkazy na záznamy v PubMed

IBIDS / International Bibliographic Information on Dietary Supplements
Bibliografické záznamy článků s abstrakty o výživových doplňcích (projekt NIH Office of Dietary Supplements a USDA)

LIBER HERBARUM II / The incomplete reference-guide to Herbal medicine
Mnohojazyčný, vzájemně prolinkovaný průvodce léčivými rostlinami (názvy rostlin, jejich medicínské použití, obsažené účinné látky /s čísly CAS/; u vybraných druhů jsou připojena jejich historická vyobrazení)

NCCAM / National Center for Complementary and Alternative Medicine
Autoritativní informace o komplementární a alternativní medicíně (National Institutes of Health)

NUTRITION POLICY DATABASE
Výživová politika evropských zemí, sledování výživového stavu obyvatelstva, výživová doporučení a intervence

PLANTS FOR A FUTURE
Přehledné vědecké údaje o medicínském, potravinářském a dalším průmyslovém využití více jak 7000 rostlin

RxList / The Internet Drug Index
Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích