Přehled všech databází – písmeno R

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

RADA PRO VÝZKUM A VÝVOJ
Aktuální informace státní správy ČR o výzkumu a vývoji

RANKMED
Hodnocení českých webových stránek zdravotnických a farmaceutických institucí
a společností

REACTOME / A curated knowledgebase of biological pathways
Databáze rozličných reakčních schémat, cyklů a cest v biologii člověka

REHABDATA Database
Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center)

RESEARCH TODAY PUBLICATIONS
Referátovový přehled aktuálně publikovaných článků se sledovanou tematikou biomedicínského výzkumu

REVERSO.net / Free online translation service
Překladač slov a krátkých textů „z <—> do“ předních světových jazyků, včetně možnosti volného přístupu do francouzsko <—> anglického lékařského slovníku, stejně jako do „Collins Dictionaries“

RISKLINE
Bibliografická databáze prací o vztahu zdraví a životního prostředí, tj. toxikologio
a ekotoxikologii chemických výrobků a sloučenin (projekt Svenska Kemikalien Inspektionen)

ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)

ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati
Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku

RxList / The Internet Drug Index
Přehled farmaceutických informací o lécích, vitamínech, bylinných přípravcích a výživových doplňcích