Rehabilitace, fyzioterapie a sport

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

CEBP / Centre for Evidence Based Physiotherapy
Fyzioterapie / vědecky doložené účinné metody

CIRRIE / Database of International Rehabilitation Research
Výsledky zahraničního výzkumu v rehabilitaci (mimo území USA) / bibliografická databáze publikovaných článků (záznamy ve vazbě na PubMed)

KAPITOLY SPORTOVNÍ MEDICÍNY
Učebnice pro sportovní trenéry, budoucí učitele tělesné výchovy, ale i studující lékařských fakult a lékaře (publikace MU Brno a ČSTL)

OTseeker / Occupational Therapy Systematic Evaluation of Evidence
Pracovní terapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

PATOBIOMECHANIKA A PATOKINESIOLOGIE
Kompendium autorského kolektivu „Sdruženého pracoviště funkční anatomie
a biomechaniky UK a ČVUT“ (FTVS, 2.LF, Fakulta strojní)

PEDRO / Physiotherapy Evidence Database
Fyzioterapie / bibiografická databáze přehledových článků a randomizovaných studií

REHABDATA Database
Bibliografická databáze dokumentů, zabývajících se tělesnou či duševní nezpůsobilostí a možnostech jejich rehabilitace (projekt National Rehabilitation Information Center)

SPORT DISCUS
Bibliografická databáze článků s tematikou sportu a sportovní medicíny