Ruské

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ROSSIJSKAJA MEDICINA / stati
Ruská lékařská článková bibliografie (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva). Upozornění: pro vyhledávání je nutné mít v počítači nainstalovánu azbuku

SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)

VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV
Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)