Různé (nezařazená témata)

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ENERGY CITATIONS DATABASE (ECD)
Energie ve vědecké a technické literatuře / bibliografické záznamy zahrnují i biologii
a medicínu, retrospektiva od roku 1948 (projekt U.S. Department of Energy)