Přehled všech databází – písmeno S

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

SciELO.org / Scientific Electronic Library Online
Iberoamerické vědecké časopisy (sekce lékařských periodik – viz: Ciências de Saúde)

SCIENCE DIRECT
Biomedicínské a další vědecké časopisy nakladatelství Elsevier Science

SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACRONYMS, SYMBOLS, AND ABBREVIATIONS
Výkladový slovník vědeckých a technických akronymů, symbolů a zkratek

ScientificCommons.org
Celosvětová brána k volně zpřístupňovaným a v repozitářích ukládaným vědeckým publikacím (projekt University of St.Gallen)

SCIENTIFIC IDENTITY
Sbírka historických uměleckých portrétů (převážně grafik) osobností světové vědy, techniky a medicíny (Dibner Library / Smithsonian Institution Libraries)

SCImago Journal & Country Rank
Ukazatelé vědecké úrovně časopisů a úrovně vědy v jednotlivých zemích (hodnotící údaje přebírány z databáze Scopus)

SCIRUS
Webový vyhledávač vědeckých informací společnosti Elsevier Science

SCITALKS / Smart People On Cool Topics
Videozáznamy přednášek předních světových vědců, populárně-vědecké reportáže a popularizující výzkumně-vývojové firemní prezentace

SCOPPI / Structural Classification of Protein-Protein Interfaces
Strukturní klasifikace vzájemných interakcí proteinů (projekt Biotechnologisches Zentrum der TU-Dresden)

SCOPUS
Polytematická citační bibliografická databáze s významným zastoupením evropské vědy (vedle článků zahrnuje i patenty, sborníky a odkazy na odborné webové stránky)

SCOPUS TopCited
Nejcitovanější vědecké články podle záznamů v databázi Scopus

SIS / Specialized Information Services
Brána ke specializovaným informačním zdrojům (projekt NLM)

SLOVENSKÁ KNIŽNICA
Portál ke katalogům a sbírkám slovenských knihoven

SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)

SOCIETY PUBLISHED JOURNALS COLLECTION (Ovid)
Vybraná kolekce vědeckých časopisů, vydávaných předními světovými odbornými společnostmi (součást licence „Your Journals@OVID“)

SoftwareSeek (Genamics)
Databáze a repozitář volně šířených i komerčních programů, používaných při práci v biochemii a molekulární biologii

SPORT DISCUS
Bibliografická databáze článků s tematikou sportu a sportovní medicíny

SPRINGER LINK
Biomedicínské a další vědecké časopisy vydavatelství Springer (vč. skupiny Kluwer)

STRUCTURE Entrez (Molecular Modeling Database)
Databáze 3D makromolekulárních struktur

SVEMED+
Švédská, dánská a norská lékařská bibliografie (projekt Karolinska Institutet Bibliotek)