Slovníky

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ARGH / BIOMEDICAL ACRONYM RESOLVER
Bibliografická slovníková databáze téměř 240 000 biomedicínských zkratek (s odkazy na jejich definice v databázi Medline/PubMed)

ANTROPOLOGICKÝ SLOVNÍK
Slovníková databáze vědeckých poznatků, získávaných a užívaných při zkoumání člověka, společnosti a kultury, dějin literatury a umění (projekt Masarykovy univerzity)

GENE ONTOLOGY DATABASE
Souborný řízený slovník druhově nezávislých biologických termínů popisujících geny
a genové produkty ve smyslu jejich chování (tj. atributů) v buněčném kontextu, jmenovitě z pohledu buněčných komponent, biologických procesů a molekulárních funkcí (mezinárodní projekt The Gene Ontology Consortium)

INDEX TO ORGANISM NAMES (ION)
Hierarchický slovník vědeckého názvosloví organismů

MERRIAM WEBSTER MEDICAL DICTIONARY
Výkladový slovník základních lékařských pojmů

MeSH / Medical Subjects Headings
Řízený terminologický lékařský slovník (National Library of Medicne)

MeSH-CZ
Český překlad slovníku MeSH (Národní lékařská knihovna)

OBO / Open Biomedical Ontologies
Přehled strukturovaných řízených slovníků (ontologií) určených k webovému sdílení
v rozličných biologických a medicínských databázích

OXFORD Reference Online Premium
Slovníky, encyklopedie a další referenční příručky (včetně medicíny) z produkce nakladatelství Oxford University Press

REVERSO.net / Free online translation service
Překladač slov a krátkých textů „z <—> do“ předních světových jazyků, včetně možnosti volného přístupu do francouzsko <—> anglického lékařského slovníku, stejně jako do „Collins Dictionaries“

ROCHE LEXIKON MEDIZIN
Lékařský lexikon (hesla, vyobrazení, schémata, tabulky, interaktivní anatomické obrazy; jazyk vyhledávání: němčina anebo angličtina)

SCIENTIFIC AND TECHNICAL ACRONYMS, SYMBOLS, AND ABBREVIATIONS
Výkladový slovník vědeckých a technických akronymů, symbolů a zkratek

SLOVNÍK.CZ
Oboustranný anglicko-, německo-, francouzsko-, italsko-, španělsko-, rusko-, latinsko-český překladový slovník (autor: Martin Vít, slovní zásoba /v řádu 10(exp)5/: LangSoft)

The FreeDictionary
Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní

USING ENGLISH.COM
Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk

VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK
Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost

WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů