Přehled všech databází – písmeno T

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

TAXONOMY Entrez
Názvosloví geneticky zkoumaných organismů

The FreeDictionary
Soubor lékařských, právních, finančních a jazykových slovníků, obecných akronymů, idiomů a encyklopedií – vše s možností výběru jazykového rozhraní

THESES / Vysokoškolské kvalifikační práce
Národní registr a úložiště pro odhalování plagiátů závěrečných prací (přístup k plným textů se řídí pravidly školy, podílející se na tomto projektu Masarykovy univerzity)

TOBACCO CONTROL DATABASE
Epidemiologie kouření, protikuřácká politika a legislativa evropských zemí

TOXLINE
Bibliografická databáze toxikologické literatury s vazbou na PubMed

TOXNET
Brána k toxikologickým informačním zdrojům


TRIP DATABASE / Turning Research Into Practice Database
Vyhledávání a zodpovídání klinických otázek formou relevantního, prakticky uplatnitelného nejkvalitnějšího postupu, s využitím principů EBM

TUMS PUBLICATIONS / Tehran University of Medical Sciences Journals
Íránské lékařské časopisy (většina titulů abstrahována v mezinárodních databázích, některé tituly v angličtině)