Toxikologie a teratologie

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ALCOHOL CONTROL DATABASE
Protialkoholová politika, preventivní programy a výzkumné projekty v evropských zemích

DEVELOPMENTAL AND REPRODUCTIVE TOXICOLOGY (DART)
Vývojové a reprodukční toxikologie / bibliografická databáze systému TOXNET (retrospektiva od roku 1965)

DROGY-INFO.CZ
Informační portál o (i)legálních drogách: plné texty publikací Národního monitorovacího střediska pro drogy a drogové závislosti

EAFUS / Everything Added to Food in the United States
Oficiální přehled více jak 3000 přídatných potravinářských látek, jejichž užívání FDA povoluje, případně které se všeobecně považují za bezpečné /GRAS/

FDA POISONOUS PLANT DATABASE
Bibliografické záznamy vědeckých článků s tematikou toxických vlastností a účinků rostlin a jejich částí (neoficiální projekt U.S. FDA )

FooDB / The Food Component Database
Složky potravin, jejich chemie, biochemie, senzorické vlastnosti a zdravotní účinky (projekt Genome Alberta & Genome Canada)

GENE-TOX / Genetic Toxicology Data Bank
Údaje o mutagenních účincích chemických látek

HAZARDOUS SUBSTANCES DATA BANK
Toxikologické údaje o více jak 5000 chemických látek

CHEMICAL CARCINOGENESIS (CCRIS)
Údaje o výsledcích karcinogenních a mutagenních testů více jak 8000 chemických látek

LACTMED / Drugs and Lactation Database
Referenční údaje o lécích a dalších chemikáliích, potenciálně nebezpečných pro kojící ženy

PLANTS POISONOUS TO LIVESTOCK and other animals
Referenční údaje o jedovatých rostlinách a otravách z nich

RISKLINE
Bibliografická databáze prací o vztahu zdraví a životního prostředí, tj. toxikologio
a ekotoxikologii chemických výrobků a sloučenin (projekt Svenska Kemikalien Inspektionen)


TOBACCO CONTROL DATABASE
Epidemiologie kouření, protikuřácká politika a legislativa evropských zemí

TOXLINE
Bibliografická databáze toxikologické literatury s vazbou na PubMed

TOXNET
Brána k toxikologickým informačním zdrojům