Přehled všech databází – písmeno U

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

UČEBNÍ A ODBORNÉ TEXTY UK 2.LF
Lékařské výukové projekty

UČENÁ SPOLEČNOST ČESKÉ REPUBLIKY
Podněcování svobodného pěstování vědy, její prestiže a šíření vědeckých poznatků ve veřejnosti

ULRICH’S PERIODICALS DIRECTORY
Bibliografické a vydavatelské údaje o periodické vědecké a další literatuře, s propojením na obsahy jednotlivých čísel

U.S. PATENT AND TRADEMARK OFFICE
Veřejně přístupné informace o patentech a obchodních známkách zaregistrovaných
v USA

USING ENGLISH.COM
Uživatelská jazyková „příručka“ pro všechny, kteří studují anebo mají angličtinu jako svůj druhý jazyk

ÚŘAD PRŮMYSLOVÉHO VLASTNICTVÍ / Databáze On-Line
Databáze patentů, užitných a průmyslových vzorů, ochranných známek, zeměpisných označení a původu

ÚZIS Publikace
Zdravotnické ročenky, statistiky a další publikace ÚZIS