Přehled všech databází – písmeno V

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

VDB / Veřejná databáze ČSÚ
Statistické údaje o České republice, členěné do tematických kapitol a tabelárních přehledů

VELKÝ LÉKAŘSKÝ SLOVNÍK
Výkladový lékařský slovník pro odbornou veřejnost

VĚDA A VÝZKUM / Data a statistiky ČSÚ
Věda, výzkum a vývoj v datech, statistická ročenka vědy a technologií, bibliometrie, patenty, licence, inovace, finance

VĚDA A VÝZKUM / Oborová brána Technika (TECH)
Informace o vědě a výzkumu v ČR, přehled informačních zdrojů (databáze, normy, patenty, šedá literatura, adresáře výzkumných ústavů)

VĚDA.CZ
Portál profesionálních informací pro pracovníky vědy a výzkumu: informační zdroje, konference, přednášky, aktuality

VirtUniv / Virtuální univerzita
Podpora vzdělávání na všech stupních školství a studia (včetně celoživotního a specificky zaměřeného, např. na osoby s jistou formou znevýhodnění)

VIZE 97
Podpora zdravotních, sociálních, kulturních a vzdělávacích aktivit
(Nadace Dagmar a Václava Havlových)

VYDAJUŠČIJESJA DEJATELI [ROSSIJSKOJ] MEDICINY / I II III IV
Významné postavy dějin ruské medicíny (Centraľnaja naučnaja medicinskaja biblioteka, Moskva)