Přehled všech databází – písmeno W

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

WoS
Ukazatel autorské kvality vědeckých článků („Science Citation Index“) aneb „kdo koho citoval a kdo kým byl citován“

WHO MEDICINES BOOKSHELF
Publikace WHO s tematikou základní lékové terapie (viz též rubriky „Health Topics“
a „Publications“) na stránkách WHO

WHO Regional Office for Europe / Data and Publications
Portál statistických databází, souborů dat, zpráv, zdravotnických profilů evropských zemí a dalších odkazů

WHOLIS / WHO Library & Information Networks for Knowledge Database
Bibliografie všech publikací vydávaných WHO

WHONAMEDIT
Nejobsáhlejší biografický slovník lékařských eponymů

WHOSIS / WHO Statistics
Statistika zdravotního stavu obyvatelstva v zemích světa (WHO)

WikiSKRIPTA
Oborově členěný prostor pro vytváření, ukládání a průběžnou editaci materiálů, usnadňujících přípravu a tvorbu aktuálních medicínských učebních textů a pomůcek (rámcový projekt Mefanet 1.LF UK)

WILEY INTERSCIENCE
Biomedicínské časopisy a další publikace nakladatelství John Wiley & Sons

WILEY INTERSCIENCE ONLINE BOOKS
Biomedicínské knihy (dostupnost jednotlivých titulů určena licenční smlouvou)

WORLD FACTBOOK
Průběžně aktualizovaný encyklopedický zdroj přehledových informací, statistik a dalších údajů pro více 250 zemí světa (zpracovatel a vydavatel: CIA)

WORLDWIDE PROTEIN DATA BANK / wwwPDB
Celosvětový datový archiv biologicky významných makromolekul a jejich struktur

WorldWideScience.org
Globální portál národních a mezinárodních vědeckých databází (s možností jejich sdruženého prohledávání)