Přehled všech databází – písmeno XYZ

– zcela volně
– v producentem omezeném rozsahu volně
– v licencí omezeném rozsahu v rámci dané sítě
– pouze prezenčně v knihovně ÚVI
– přímá vazba na plné texty u databáze neexistuje

ZDRAVÍ-EU / Portál EU o veřejném zdraví
Veřejné zdraví / kvalifikované informace, iniciativy a programy EU a jejích členských zemí (portál určen zdravotníkům, politikům i širší veřejnosti)

ZDRAVOTNICKÉ MUZEUM
Základní informace o muzeu a jeho sbírkách (veřejnosti nepřístupné – prohlídky a menší exkurze po domluvě)

ZOOLOGICAL RECORD
Bibliografická databáze prací ze zoologie a příbuzných oborů