Vyhledání seznamu českých časopisů s impakt faktorem (IF) v databázi Journal Citation Reports (JCR)

 1. Otevřete databázi Journal Citation Reports (databáze je rovněž přístupná ze stránek knihovny v oddíle Vyhledávání – Databáze – Nejčastěji používané databáze)
 2. Zvolte rejstřík a rok pro vyhledávání časopisů:JCR Science Edition + rok
  nebo
  JCR Social Sciences Edition + rok
 3. V nabídce „Select an option“ označte kategorii „View a group of journals by“ a z rolovacího menu vyberte „Country/Territory“
 4. Potvrďte tlačítkem SUBMIT
 5. V zobrazeném přehledu států zadejte CZECH REPUBLIC
 6. V nabídce „Sort Journals By“ určete, podle čeho se mají nalezené časopisy třídit (název časopisu, IF apod.)
 7. Po kliknutí na tlačítko SUBMIT získáte výpis českých časopisů s IF v daném roce

Obdobným způsobem lze v databázi JCR vyhledat hodnotu IF pro určitý časopis, kdy po výběru odpovídajícího rejstříku a roku označíte kategorii „Search for a specific journal“, a nebo si můžete prohlédnout všechny časopisy s IF ve zvoleném roce za pomoci kategorie „View all journals“