PubMed

Přístup k plným textům prostřednictvím služby LinkOut

Služba LinkOut zajišťuje uživatelům databáze PubMed jednoduchý přístup k plným textům vyhledaných článků. Připojením do databáze PubMed z níže uvedené adresy (vstup do PubMedu) se u citací a abstraktů článků z licencovaných zdrojů objeví ikona UVI 2LF UK.

Vstup do PubMedu

Kliknutím na ikonu se uživatelé dostávají k plným textům článků. Přístup je omezen na počítačovou síť 2.LF UK a FN Motol.

Bližší informace o této nové službě a jejím praktickém využití při práci v databázi PubMed obsahuje prezentace LINKOUT – návod pro uživatele.