Výpůjčky, prodlužování

Moje výpůjčky

Stav čtenářského konta je přístupný po přihlášení do katalogu v horním menu „Čtenář„.

Prodlužování

Své výpůjčky si můžete prodloužit po přihlášení ke čtenářskému kontu – menu „Čtenář“. Každá vypůjčená publikace lze prodloužit pouze 2x nejlépe před uplynutím výpůjční lhůty nebo max. 1 den po uplynutí výpůjční lhůty – den tolerance. V ostatních případech je nutné situaci řešit osobně v Ústavu vědeckých informací – Výpůjční protokol. (Návod k prodloužení výpůjček)

Katalog 2.LF UK – přihlášení