Co mám dělat, pokud vaše knihovna hledanou knihu nevlastní?

katalogu knihovny je možné vyhledávat i ve všech ostatních knihovnách Univerzity Karlovy, viz návod pro vyhledávání. Pokud kniha není ani v jiné knihovně Univerzity Karlovy, je možné využít souborného katalogu Národní knihovny. Zaměstnanci 2. LF nebo FN Motol mohou požádat o MVS – meziknihovní výpůjční službu.

Co mám dělat, pokud vaše knihovna hledanou knihu nevlastní?
KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty