Literatura pro výuku

Seznamy povinné a doporučené literatury ke všem oborům poskytují studentům informace o povinné a doporučené literatuře, kterou navrhuje lektor daného předmětu.

Seznam povinné a doporučené literatury ke všem oborům je nyní také ve virtuální podobě jako součást knižního katalogu knihovny.
Seznam obsahuje informace o názvu předmětu, kdo je lektorem a dále přehled povinných nebo doporučených publikací. Pokud jsou všechny výtisky dané knihy vypůjčeny, lze ihned daný výtisk zarezervovat.

Velkým přínosem tohoto katalogu je možnost zobrazení výukového plného textu poskytnutým lektorem, který se nachází v podrobnostech daného záznamu v poli el. umístění.

Podrobnější informace – návod pro modul studijní literatury link

Povinná a doporučená literatura na školní rok 2013/2014

Magisterské studium
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Magisterské studium – zahraniční
1. ročník 2. ročník 3. ročník 4. ročník 5. ročník 6. ročník
Fyzioterapie
1. ročník 2. ročník  3. ročník
Fyzioterapie navazující
1. ročník 2. ročník  
Ošetřovatelství s rozšířenou výukou v pediatrickém ošetřovatelství + Kombinovaná forma studia
1. ročník 2. ročník  3. ročník
Zdravotní laborant
3. ročník