Přístup k plným textům prostřednictvím služby LinkOut

Služba LinkOut zajišťuje uživatelům databáze PubMed jednoduchý přímý přístup k plným textům článků z předplacených zdrojů 2.LF. Připojením do databáze PubMed z níže uvedené specifické adresy (vstup do PubMedu) se u citací a abstraktů článků z licencovaných zdrojů objeví ikona UVI 2LF UK.

Vstup do PubMedu

přístup ze sítě 2LF

 

 

 

 

Kliknutím na ikonu se uživatelé dostávají k plným textům článků. Přístup je omezen na počítačovou síť 2.LF UK a FN Motol. Bližší informace o této nové službě a jejím praktickém využití při práci v databázi PubMed obsahuje prezentace LINKOUT – návod pro uživatele.