Databáze SCOPUS

INFORMAČNÍ ZDROJE K VYZKOUŠENÍ: REHABILITACE, BIOMEDICÍNA

Na celouniverzitním portálu elektronických zdrojů Univerzity Karlovy v Praze (PEZ), jsou zkušebně zpřístupněny plnohodnotné verze databází.