Jak se stát uživatelem?

Student, zaměstnanec 2. LF

Uživatelem knihovny se stává osoba na základě vyplněné přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena na základě dokladu totožnosti. Student vyplňuje přihlášku do knihovny při zápisu do 1. ročníku.

Dokladem registrace v knihovně je vystavení průkazu uživatele, který uživatele opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny.

Studentům a zaměstnancům 2. LF se při registraci v knihovně průkazy nevydávají, nahrazují je průkazy UK vydávané jednotně Univerzitou Karlovou v Praze.

Ostatní uživatelé

Uživatelem knihovny se stává osoba na základě vyplněné přihlášky při osobní návštěvě. Přihláška je ověřena na základě dokladu totožnosti. Dokladem registrace v knihovně je vystavení průkazu uživatele, který uživatele opravňuje k využívání služeb a pobytu ve veřejných prostorách knihovny. Uživatelům průkazy vystaví knihovna.