Platí mi průkaz uživatele/ průkaz UK i v jiné knihovně?

Průkazy UK platí ve všech knihovnách Univerzity Karlovy. Uživatel je povinen dodržovat výpůjční lhůty, výpůjční řád konkrétní fakultní knihovny UK.