E-časopisy-koncept

Přehled e-časopisů
České e-časopisy
[wptabs style=“wpui-red“][wptabtitle] Podle oborů[/wptabtitle] [wptabcontent]
Alergologie a imunologie (1) Gynekologie a porodnictví (1) Otorinolaryngologie (1) Fyziologie (1)
Hygiena (1) Patologie (1) Onkologie (1)
Biochemie (1) Chirurgie (1)


Dermatologie (1)

Psychiatrie (1) Fyzioterapie (1)
Endokrinologie (1) Neurologie (1) Psychologie (1) Ortopedie (1)
Farmacie (1) Oftamologie (1) Stomatologie (1) Zobrazovací metody (1)

Gastroenterologie (1)
[/wptabcontent] [wptabtitle]Vše[/wptabtitle] [wptabcontent]
Volně dostupné
Přístupné na heslo
[/wptabcontent] [wptabtitle]A[/wptabtitle] [wptabcontent]
Acta Chirurgiae, Orthopaedicae et Traumatologiae Čechoslovaca
Vydavatel: Česká společnost pro ortopedii a traumatologii
a Slovenská ortopedická a traumatologická spoločnosť

ISSN: 0001-5415
Alergie
Vydavatel:
TIGIS, spol. s r.o.
ISSN: 1212-687X
Anesteziologie a intenzivní medicína
Vydavatel:Nakladatelské Středisko Č L S J.E. Purkyně
ISSN: 1214-2158
EBSCOhost Academic Search Complete
[/wptabcontent] [wptabtitle]B[/wptabtitle] [wptabcontent]
Bolest
Vydavatel: TIGIS spol. s r.o.
ISSN: 1212-6861
[/wptabcontent] [wptabtitle]C[/wptabtitle] [wptabcontent]
Česká a slovenská farmacie
Vydavatel:Česká a Slovenská farmaceutická společnost
ISSN: 1210-7816
Česko-slovenská dermatologie
Vydavatel:Nakladatelské Středisko Č L S J.E. Purkyně
ISSN: 0009-0514
EBSCOhost Academic Search Complete
Česká gynekologie
Vydavatel:
Česká a Slovenská gynekologická společnost
ISSN: 1210-7832
Československá fyziologie
Vydavatel:
TIGIS spol. s r.o.
ISSN: 1210-6313
Časopis lékařů českých
Vydavatel:Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:0008-7335
Česko-slovenská patologie a soudní lékařství
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:1210-7875
Česká a slovenská neurologie a neurochirurgie
Vydavatel:Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 1210-7859
Československá psychologie
Vydavatel: Psychologický Ústav Akademie Věd ČR
ISSN: 1213-0613
Česká a slovenská oftalmologie
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:1211-9059
Česká stomatologie a Praktické zubní lékařství
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:1211-9059
Česko-slovenská pediatrie
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:0069-2328
Česká a slovenská psychiatrie
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN:0069-2336
[/wptabcontent] [wptabtitle]D[/wptabtitle] [wptabcontent]
Diabetologie, metabolismus, endokrinologie, výživa
Vydavatel: TIGIS spol. s r.o.
ISSN: 1212-6853
[/wptabcontent] [wptabtitle]E[/wptabtitle] [wptabcontent]
Endoskopie
Vydavatel: Občanské sdružení Endoskopie.
ISSN: 1211-1074
[/wptabcontent] [wptabtitle]F[/wptabtitle] [wptabcontent]
Florenc
Vydavatel: Ambitmedia, a.s.
ISSN: 0862-495X
[/wptabcontent] [wptabtitle]G[/wptabtitle] [wptabcontent]
Gastroenterologie a hepatologie
Vydavatel: Ambit Media, a. s.
ISSN: 1804-803X
[/wptabcontent] [wptabtitle]H[/wptabtitle] [wptabcontent]
Hygiena (do 3/2012)
Vydavatel: Státní zdravotní ústav.
ISSN: 1802-6281
[/wptabcontent] [wptabtitle]I[/wptabtitle] [wptabcontent]
Interní medicína pro praxi
Vydavatel: Solen, s. r. o.
ISSN: 1212-7299
[/wptabcontent] [wptabtitle]K[/wptabtitle] [wptabcontent]
Klinická biochemie a metabolismus (do 1/2012)
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 1210-7921
Klinická onkologie (2 měsíce po vydání aktuálního čísla tiskem)
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 0862-495X
[/wptabcontent] [wptabtitle]M[/wptabtitle] [wptabcontent]
Medical tribune
Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.
ISSN: 1214-8911
Medicína po promoci
Vydavatel: MEDICAL TRIBUNE CZ, s.r.o.
ISSN: 1212-9445
[/wptabcontent] [wptabtitle]O[/wptabtitle] [wptabcontent]
Otorinolaryngologie a foniatrie
Vydavatel:
Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 1210-7867
EBSCOhost Academic Search Complete
[/wptabcontent] [wptabtitle]P[/wptabtitle] [wptabcontent]
Pediatrie pro praxi
Vydavatel: Solen, s. r. o.
ISSN: 1213-0494
Postgraduální medicína
Vydavatel: Mladá fronta a.s.
ISSN: 1212-4184
Praktický lékař
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 0032-6739
EBSCOhost Academic Search Complete
Praque medical report
Vydavatel: Karolinum Press
ISSN: 1214-6994
[/wptabcontent] [wptabtitle]R[/wptabtitle] [wptabcontent]
Referátový výběr z anesteziologie, resuscitace a intenzivní medicíny
Vydavatel: Národní lékařská knihovna
ISSN: 1212-3048
Rehabilitace a fyzikální lékařství
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 1211-2658
EBSCOhost Academic Search Complete
Rehabilitácia (SR) (1 rok po vydání aktuálního čísla tiskem)
Vydavatel: LIEČREH
ISSN: 0375-0922
Rozhledy v chirurgii
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 0035-9351
[/wptabcontent] [wptabtitle]S[/wptabtitle] [wptabcontent]
Sestra
Vydavatel: Mladá fronta a.s.
ISSN: 1210-0404
[/wptabcontent] [wptabtitle]T[/wptabtitle] [wptabcontent]
Tempus medicorum – Časopis České lékařské komory
Vydavatel: Česká lékařská komora
ISSN: 1214-7524
[/wptabcontent] [wptabtitle]V[/wptabtitle] [wptabcontent]
Vnitřní lékařství
Vydavatel: Česká lékařská společnost J. Ev. Purkyně
ISSN: 0042-773X
[/wptabcontent] [wptabtitle]Z[/wptabtitle] [wptabcontent]
Zdravotnické noviny
Vydavatel: Mladá fronta a.s.
ISSN: 0044-1996
[/wptabcontent]

 

[/wptabs]
Zahraniční e-časopisy
EZB -Elektronická knihovna časopisů
Elektronická knihovna časopisů (Elektronische Zeitschriftenbibliothek – EZB / Electronic Journals Library) nabízí snadný přístup z jednoho místa ke všem plnotextovým odborným elektronickým časopisům, které má fakultní knihovna dostupné v rámci předplatných nebo které jsou k dispozici volně na internetu. Pro práci v EZB lze používat německou a anglickou verzi. EZB je projektem Univerzitní knihovny v německém Regensburgu. Projekt je otevřený nejen pro univerzitní knihovny z německy mluvících zemí, ale pro všechny odborné knihovny v Evropě. V současné době je zapojeno téměř 200 institucí.
Návod pro práci v EZB
[book id='1' /]

Vybrané časopisy

Zde naleznete seznam titulů vzešlých z uživatelské ankety pořádané v listopadu 2012.

[wpdialog title=“HelpDesk“ auto_open=“false“ openlabel=“HelpDesk-nemůžu se dostat ke zdroji :(„]

Vzdálený přístup k elektronickým on-line zdrojům na UK je zajišťován pomocí služby Ezproxy (podrobný návod).


Pokud se nacházíte na svém pracovišti (v Motole, 2LF) a máte nastavený proxy server na svém počítači můžete se ke zdrojům dostat přímo (ikonka odkazující na přímý přístup ).


Nebo můžete využít vzdálený přístup (ikonka odkazující na vzdálený přístup) pomocí Shibboletu, který je napojen na univerzitní Centrální autentikační systém UK .


Přihlásit se můžete na základě identifikačního čísla, které naleznete pod fotkou na svém průkazu UK nebo na základě uživatelského jména, které máte nastavené v CAS. Heslo je též nastavené v CASU, pro změnu hesla můžete využít portál CAS.


Informace o průkazech UK (pro studenty, zaměstnance a stážisty) naleznete zde. Pokud nejste vlastníkem univerzitní identifikační karty, můžete si zažádat o externí kartu v knihovně.

Další informace týkající se Ezproxy naleznete zde.

Kontakt: Mgr. Petra Mášová, tel: 22443 5852

Identifikační karta
Identifikační karta
[/wpdialog] [wptabs style=“wpui-red“] [wptabtitle]Vše[/wptabtitle][wptabcontent]
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Domácí stránka
Nakladatel : American Thoracic Society, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
Domácí stránka
Nakladatel: American Thoracic Society, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


American Journal of Transplantation
Domácí stránka
Nakladatel: Wiley-Blackwell – STM


Anesthesia & Analgesia
Domácí stránka
Nakladatel: International Anesthesia Research Society (IARS) ; Lippincott Williams & Wilkins ; HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Anesthesiology
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


Blood
Domácí stránka
Nakladatel: American Society of Hematology, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Cardiology in the Young
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

 


Cell
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Clinical Biochemistry
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier


Critical Care Medicine
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


Emergency Medicine Journal
Domácí stránka
Nakladatel: BMJ Publishing Group, HighWire Press


Europace
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press ; HighWire Press


European Journal of Applied Physiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer


European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press; European Association for Cardio-Thoracic Surgery ; HighWire Press

Heart
Domácí stránka
Nakladatel: BMJ Publishing Group, HighWire Press


Journal of Community Genetics
Domácí stránka
Nakladatel: Springer Berlin / Heidelberg, PubMed Central


Journal of Hypertension
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


Journal of Nuclear Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Journal of Perioperative Practice
Nakladatel: via ProQuest


Journal of Physiology – Paris
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier


Journal of the American College of Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: American College of Cardiology, HighWire Press, Elsevier Science

Kidney International
Domácí stránka
Nakladatel: via ProQuest
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

Nature
Domácí stránka
Nakladatel: Nature Publishing Group

Nature immunology
Domácí stránka
Nakladatel: via EBSCO Host
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

Nature Reviews. Immunology
Domácí stránka
Nakladatel: via ProQuest
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

Neonatology
Domácí stránka
Nakladatel: Karger

Nephrology Dialysis Transplantation
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press ; HighWire Press

Pain
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier

Pediatric Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer

Pediatric Nephrology
Domácí stránka
Nakladatel:Springer

Progress in Pediatric Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier

Transfusion
Domácí stránka
Nakladatel: Wiley-Blackwell – STM

[/wptabcontent][wptabtitle]A[/wptabtitle][wptabcontent]
American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine
Domácí stránka
Nakladatel : American Thoracic Society, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


American Journal of Respiratory Cell and Molecular Biology
Domácí stránka
Nakladatel: American Thoracic Society, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


American Journal of Transplantation
Domácí stránka
Nakladatel: Wiley-Blackwell – STM


Anesthesia & Analgesia
Domácí stránka
Nakladatel: International Anesthesia Research Society (IARS) ; Lippincott Williams & Wilkins ; HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Anesthesiology
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


[/wptabcontent] [wptabtitle]B[/wptabtitle][wptabcontent]

Blood
Domácí stránka
Nakladatel: American Society of Hematology, HighWire Press
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


[/wptabcontent] [wptabtitle]C[/wptabtitle][wptabcontent]

Cardiology in the Young
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

 


Cell
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Clinical Biochemistry
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier


Critical Care Medicine
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


[/wptabcontent] [wptabtitle]E[/wptabtitle][wptabcontent]

Emergency Medicine Journal
Domácí stránka
Nakladatel: BMJ Publishing Group, HighWire Press


Europace
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press ; HighWire Press


European Journal of Applied Physiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer


European Journal of Cardio-Thoracic Surgery
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press; European Association for Cardio-Thoracic Surgery ; HighWire Press

[/wptabcontent] [wptabtitle]H[/wptabtitle][wptabcontent]

Heart
Domácí stránka
Nakladatel: BMJ Publishing Group, HighWire Press


[/wptabcontent] [wptabtitle]J[/wptabtitle][wptabcontent]

Journal of Community Genetics
Domácí stránka
Nakladatel: Springer Berlin / Heidelberg, PubMed Central


Journal of Hypertension
Domácí stránka
Nakladatel: Lippincott Williams & Wilkins


Journal of Nuclear Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)


Journal of Perioperative Practice
Nakladatel: via ProQuest


Journal of Physiology – Paris
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier


Journal of the American College of Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: American College of Cardiology, HighWire Press, Elsevier Science

[/wptabcontent] [wptabtitle]K[/wptabtitle][wptabcontent]
Kidney International
Domácí stránka
Nakladatel: via ProQuest
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

[/wptabcontent] [wptabtitle]N[/wptabtitle][wptabcontent]
Nature
Domácí stránka
Nakladatel: Nature Publishing Group

Nature immunology
Domácí stránka
Nakladatel: via EBSCO Host
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

Nature Reviews. Immunology
Domácí stránka
Nakladatel: via ProQuest
Roční embargo (posledních 12 měsíců je titul nedostupný)

Neonatology
Domácí stránka
Nakladatel: Karger

Nephrology Dialysis Transplantation
Domácí stránka
Nakladatel: Oxford University Press ; HighWire Press

[/wptabcontent] [wptabtitle]P[/wptabtitle][wptabcontent]
Pain
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier

Pediatric Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Springer

Pediatric Nephrology
Domácí stránka
Nakladatel:Springer

Progress in Pediatric Cardiology
Domácí stránka
Nakladatel: Elsevier

[/wptabcontent] [wptabtitle]T[/wptabtitle][wptabcontent]
Transfusion
Domácí stránka
Nakladatel: Wiley-Blackwell – STM

[/wptabcontent] [/wptabs]
Přímý vstup (pracujete na počítači, připojeného na síti UK nebo máte v Motole nastavený proxy server)
Vzdálený přístup – můžete se připojit odkudkoliv
Objednávka časopisu

  Bibliografické údaje
  Název časopisu (vyžadováno)
  ISSN
  Editor (vyžadováno)
  Číslo
  Rok (vyžadováno)
  Místo vydání a vydavatel
  WWW adresa
  Údaje o uživateli
  Příjmení a jméno žadatele (vyžadováno)
  Email (vyžadováno)
  Datum objednání
  Další nastavení
  Poznámka
  Opište kód z obrázku (vyžadováno)
  captcha

  V oboru Pediatrie jsou dostupné 2 elektronické časopisy:
  Česko-slovenská pediatrie
  Pediatrie pro praxi


  V oboru Vnitřní lékařství jsou dostupné 2 elektronické časopisy:
  Interní medicína pro praxi
  Vnitřní lékařství


  V oboru Ošetřovatelství jsou dostupné 2 elektronické časopisy:
  Florenc
  Sestra