Harrison’s Principles of Internal Medicine

Harrison’s Principles of Internal Medicine je rozsáhlá kniha, která poskytuje komplexní informace o diagnostice a léčbě vnitřních nemocí. Obsahuje podrobné popisy klinických stavů, patofyziologii, epidemiologii, diagnostické a terapeutické postupy a poslední výzkumy v oblasti interní medicíny.

Vzdálený přístup:  https://accessmedicine.mhmedical.com/Book.aspx?bookid=2129

Harrison’s Principles of Internal Medicine

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.