Databáze

Přímé odkazy na vybrané databáze:

PubMed / MedlineWoSScopus JCRMedvikBMČBMSEZB ČLS JEP časopisy
ProQuestEBSCOOvidSP — F1000/Faculty of 1000

————————————————————————————————————————————————————————————-

Přehled všech databází:

novinky / vyzkoušejte

A | B | C/Č | D | E | F | G | H | Ch | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z | *

————————————————————————————————————————————————————————————-

Hledání podle obsahu databáze:

věda, výzkum, vývoj (referenční přehled)

biochemie, biologie a genetikafarmakologie a farmacietoxikologie a teratologieklinická medicína přidružená medicína a výživarehabilitace, fyzioterapie a sportpsycho- a sociální tematika & bioetikadějiny medicíny —  veřejné zdraví, statistika a klasifikace nemocí (WHO, CDC, EU, ICD, OECD, ÚZIS)
různé (nezařaz. témata)

portály medicínských informačních zdrojůnárodní lékařské bibliografieslovníkyencyklopedie, atlasy, manuályvzdělávání (výukové portály, kurzy, učební texty)

————————————————————————————————————————————————————————————-

Hledání podle rozšířené jazykové znalosti (neanglické databáze):

české/slovenskéfrancouzskéněmeckéruskéšpanělské/portugalské

————————————————————————————————————————————————————————————-

Hledání doplňkové (vybrané přímé odkazy):

ČNB | JIB | art | kiv | mus | techPEZ | VDB