Vyhledávání citačních ohlasů v databázi Scopus

1. Otevřete domovskou stránku databáze Scopus (databáze je rovněž přístupná ze stránek knihovny v oddíle Vyhledávání – Databáze – Nejčastěji používané databáze)

2. Klikněte na záložku „Author Search“ ve vyhledávacím rozhraní

3. Zadejte příjmení (Last Name) a iniciálu (Initial) křestního jména autora do odpovídajících polí. Na velikosti písmen přitom nezáleží (příklad: Novak J nebo NOVAK J)

4. Klikněte na tlačítko

5. Ve výpisu všech nalezených variant jména autora zaškrtněte ty, které by se mohly týkat autora, jehož citovanost zjišťujete. Pokud se u jména autora objeví ikonka s odkazem „Details“, můžete si prohlédnout bližší informace o autorovi uložené v jeho profilu

6. Klikněte na tlačítko

7. Zobrazené práce si můžete s pomocí tlačítka prohlédnout až na úroveň abstraktu

8. V posledním sloupečku v přehledu nalezených publikací nazvaném „Cited by“ je vidět, zda a kolikrát byla publikace někým citována. Po kliknutí na číslo označující počet citací získáte seznam prací, které vybranou publikaci citovaly

9. Kliknutím na tlačítko lze z vybraných publikací získat souhrnnou tabulku citačních ohlasů. Tabulka obsahuje výčet prací autora s přiřazenými citačními ohlasy za jednotlivé roky

10. V oddíle „Date Range“ umístěném nad tabulkou, můžete upravit časové rozpětí pro získání citací od roku 1996 do současnosti. Kliknutím na tlačítko go se do původní tabulky přičtou nově přidané roky