Vyhledávání citačních ohlasů v databázi Scopus

1. Otevřete domovskou stránku databáze Scopus (databáze je rovněž přístupná ze stránek knihovny v oddíle Vyhledávání – Databáze – Nejčastěji používané databáze)

2. Klikněte na záložku „Author Search“ ve vyhledávacím rozhraní

3. Zadejte příjmení (Last Name) a iniciálu (Initial) křestního jména autora do odpovídajících polí. Na velikosti písmen přitom nezáleží (příklad: Novak J nebo NOVAK J)

4. Klikněte na tlačítko

5. Ve výpisu všech nalezených variant jména autora zaškrtněte ty, které by se mohly týkat autora, jehož citovanost zjišťujete. Pokud se u jména autora objeví ikonka s odkazem „Details“, můžete si prohlédnout bližší informace o autorovi uložené v jeho profilu

6. Klikněte na tlačítko

7. Zobrazené práce si můžete s pomocí tlačítka prohlédnout až na úroveň abstraktu

8. V posledním sloupečku v přehledu nalezených publikací nazvaném „Cited by“ je vidět, zda a kolikrát byla publikace někým citována. Po kliknutí na číslo označující počet citací získáte seznam prací, které vybranou publikaci citovaly

9. Kliknutím na tlačítko lze z vybraných publikací získat souhrnnou tabulku citačních ohlasů. Tabulka obsahuje výčet prací autora s přiřazenými citačními ohlasy za jednotlivé roky

10. V oddíle „Date Range“ umístěném nad tabulkou, můžete upravit časové rozpětí pro získání citací od roku 1996 do současnosti. Kliknutím na tlačítko go se do původní tabulky přičtou nově přidané roky

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty