Bakalářské a diplomové práce

Předpisy
Opatření děkana č. 12/2010 – Pravidla pro evidenci, odevzdávání a zveřejňování závěrečných prací
Příloha č. 1 k Opatření č. 12/2010

Seznamy prací
Seznam obhájených bakalářských prací
Seznam obhájených diplomových prací
Pomůcky
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce
(dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce
(dokument ve formátu OpenOffice s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)
Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
(požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)
Doplňková literatura k problematice
Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.
Pravidla pravopisu
Kontakt:
Mgr.Kateřina Hajduková
Konzultační hodiny: Středa: 14 -16 hod.