Disertační práce

Opatření děkana č. 1/2008 o zveřejňování závěrečných prací

Prováděcí předpis k Opatření děkana č. 1/2008 o jednotné formální úpravě vysokoškolských kvalifikačních prací, jejich uložení a zpřístupňování

Formulář pro odevzdání elektronické verze závěrečné vysokoškolské práce
(vyplňte před obhajobou)

 

Pomůcky

Šablona pro tvorbu vysokoškolské závěrečné práce
(dokument ve formátu MS Word s veškerým formátováním, stačí pouze doplnit text práce)

Generátor citací – nástroj na generování citací dle norem ČSN ISO 690 a ČSN ISO 690-2
(požadované bibliografické údaje vložíte do jednoduchého formuláře a program vygeneruje citaci podle normy)

Doplňková literatura k problematice
Jak napsat odborný text! A další knihy k problematice, které naleznete ve fondu knihovny.

Pravidla pravopisu

Kontakt:
Mgr. Kateřina Hajduková
Konzultační hodiny: Středa: 14 -16 hod.