Jak zjistím, které nové knihy má knihovna ve fondu?

Klikněte na odkaz Nové knihy na úvodní webové stránce knihovny.