Akademické dovednosti

Akademické dovednosti

Na co se v tomto průvodci zaměříme?

Zejména to budou dovednosti, které nám usnadňují učení i samotné studium, podporují kritické myšlení, rozvíjí kreativitu i efektivitu naší práce.


Efektivní učení

Práce s časem

Učení si rozplánujte. Stanovte si časové bloky na studium i na opakování. Nezapomeňte na odpočinek i přestávky.
Efektivní metoda pro měření času se jmenuje Pomodorro. Stanovíte si čas na práci a odpočinek (např. 30 min. a 5 min.). Pro měření času slouží stejnojmenný nástroj Pomodorro (v záložce Option si volíme časové bloky). Pro splnění našich stanovených plánů, úkolů či projektů můžeme využít libovolný úkolníček např. Todoist nebo projektový manažer např. Trello.

Metody čtení a porozumění textu
Metoda INSERT

je metoda práce s textem prostřednictvím značek, které zaznamenáváme do textu. Používají se značky ve formátu zaškrtávátka, znaménka minus a plus a otazník. Popřípadě si můžeme vytvořit vlastní značky a barevně si je odlišit.

Metoda SQ3R

je metoda vhodná pro čtení odborných textů. Cílem je získat přehled o obsahu, struktuře, účelu textu, metoda je rozdělena do 5 fází:

1. Survey – Udělat si obecný přehled (zaměřte se na titul, předmluvu, abstrakt, obsah, úvod, závěr, úvody a závěry kapitol a použité zdroje).
2. Question – Ptát se (pokládáte si otázky, na které v textu hledáte odpovědi).
3. Read – Číst a dělat si poznámky.
4. Recite – Rekapitulovat (využijte otázky ze druhé fáze).
5. Review – Zpětně projít všechny fáze, aby došlo k propojení všech získaných poznatků.

Metoda PQRST

Název metody je odvozen od jednotlivých fází, ze kterých se skládá:

1. Preview (Přehled) – Nejprve si prostřednictvím názvů kapitol, abstraktu, úvodu, souhrnu aj. uděláme přehled daného tématu.
2. Question (Otázka) – Ze získaného přehledu si definujeme otázky.
3. Read (Čtení) – Během čtení textu na předem vytvořené otázky nalezneme odpověď.
4. Self-recitation (Převyprávění) – V dalším kroku bychom si měli převyprávět vlastními slovy vše podstatné co jsme se v textu dozvěděli.
5. Test (Zkouška) – Na závěr bychom měli získané vědomosti otestovat pomocí kvízů či testů.

Zdroje

Metody efektivního čtení
Kreativni-uceni.cz
10 Proven Ways To Help Learn Anything Better

Práce s textem

Píšeme poznámky i výpisky

Walter Pauk z Cornellovy Univerzity vymyslel šikovnou metodu pro psaní poznámek i výpisků. Samotný postup je popsán v 5 min. videu, šablona je dostupná na této adrese. Před samotným psaním si nejprve plochu rozdělíme na čtyři části. Do první části napíšeme název poznámek a datum, ve druhé uvedeme klíčové myšlenky, důležité pojmy, události i data. Ve třetí je prostor pro vlastní poznámky a ve čtvrté shrnutí hlavních myšlenek. Poznámky jsou dynamické, doplňovat informace můžeme kdykoliv.

Proč využívat tuto metodu

Lépe si informace utřídíme a zpětně vybavíme (příprava na zkoušku či test, podpora pro psaní odborného článku aj.). Pomáhá nám to v přemýšlení v kontextu dané problematiky.

Myšlenkové mapy

Myšlenkové mapy jsou velmi šikovným nástrojem, jak dostat informace do našeho mozku a jak z něj informace dostat ven. Pomáhají nám tím, že aktivují celý mozek, lépe plánujeme, jsme tvořivější, šetříme čas, jsme schopni vnímat problém jako celek a přemýšlet v kontextu.

Pravidla vytváření

Začínáme kreslit uprostřed papíru. Používáme barvy a obrázky. Vytváříme nejprve hlavní větve, potom větve druhé úrovně, pak větve třetí úrovně – mozek totiž pracuje pomocí asociací. Větve zakreslujeme jako křivky, ne jako přímky. Používáme jednoduché klíčové slovo či slovní spojení a kreslíme na celou plochu. Představení myšlenkových map formou přednášky.

Akademické dovednosti, by drahomiradvorakova

KontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontaktyKontakty