Jsme opět v PLNÉM PROVOZU

NOVĚ si knihy vyhledáte pouze v UKAŽ (ukaz.cuni.cz). Knihovní katalog již není v provozu.
UKAŽ nově nabízí přímou obsluhu uživatelského konta, můžete si prodloužit či rezervovat knihy. Vše je dostupné na jednom místě, pod jedním účtem, s jednou online registrací.

UKAŽ také dál funguje jako centrální vyhledávač a prohledává předplacené databáze (e-časopisy, e-knihy), vybrané open access e-zdroje, institucionální repozitář, digitální knihovnu UK a fondy knihoven.

Nadále pro přístup do zdrojů lze využívat Portál elektronických zdrojů (ezdroje.cuni.cz) či web knihovny.

TĚŠÍME SE NA VÁS. Vaše knihovna = ÚVI 2. LF UK a FN Motol

 

 

Jsme opět v PLNÉM PROVOZU

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.