Nové knihy březen, duben 2019

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

Human embryology and developmental biology / Bruce M. Carlson. — Sixth edition. — St. Louis : Elsevier, [2019]. — ©2019. — xi, 480 stran
Katalog
isbn 978-0-323-52375-2
A practice of anesthesia for infants and children / Charles J. Coté, Jerrold Lerman, Brian J. Anderson. — Sixth edition. — Philadelphia : Elsevier, [2019]. — ©2019. — 1256 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-0-323-42974-0
Atlas of ultrasound-guided regional anesthesia / Andrew T. Gray. — Third edition. — Philadelphia : Elsevier, [2019]. — ©2019. — 422 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
 isbn 978-0-323-50951-0
Pharmacology and physiology for anesthesia : foundations and clinical application / Hugh C. Hemmings, Jr., Talmage D. Egan. — Second edition. — Philadelphia : Elsevier, [2019]. — ©2019. — 922 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-0-323-48110-6
The MicroBook : clinical microbiology for medical students / Oto Melter, Rute Castelhano (eds.). — First edition. — Prague : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2019. — 326 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
isbn 978-80-246-3871-3
TNM Klasifikace zhoubných novotvarů : česká verze 2017 / hlavní editorři James D. Brierley, Mary K. Gospodarowicz, Christian Wittekind ; editoři O. Sullivan, M. Mason, H. Asamura, A. Lee, E. Van Eycken, L. Denny, M. B. Amin, S. Gupta ; publikaci přeložil a zprcoval: Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, Praha ; český překlad: Krisýna Matušková, Miroslav Zvolský. — 8. vydání. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky, 2018. — 266 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7472-173-1
Informační gramotnost jako veřejný zájem, politika a norma : návod na tvorbu koncepčních dokumentů v oblasti informačního vzdělávání / Michaela Dombrovská. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova, Nakladatelství Karolinum, 2018. — 149 stran : černobílé ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-246-3969-7
WHO classification of skin tumours / edited by David E. Elder, Daniela Massi, Richard A. Scolyer, Rein Willemze. — 4th edition. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2018. — 470 stran : ilustrace ; 27 cm. — (World Health Organization classification of tumours)
Katalog
isbn 978-92-832-2440-2
Farmakologie / Jan Švihovec, Jan Bultas, Pavel Anzenbacher, Jaroslav Chládek, Jan Příborský, Jiří Slíva, Martin Votava, editoři ; kreslený humor Miroslav Barták. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — ©2018. — xix, 962 stran, 9 nečíslovaných stran obrazových příloh ; barevné ilustrace ; 26 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5558-8
An illustrated terminologia neuroanatomica : a concise encyclopedia of human neuroanatomy / Hans J. ten Donkelaar, David Kachlík, R. Shane Tubbs. — Cham : Springer International Publishing, 2018. — xvii, 491 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-3-319-64788-3
Neurointenzivní péče / Aleš Tomek et al.. — Třetí, přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2018. — 607 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
isbn 978-80-204-5119-4
Hygiena a epidemiologie pro bakaláře / Milan Tuček, Alena Slámová a kolektiv. — 2., doplněné vydání. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2018. — 216 stran : ilustrace, tabulky ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy)
Katalog
isbn 978-80-246-3932-1
Google analytics / Jan Brunec. — První vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 143 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Průvodce)
Katalog
isbn 978-80-271-0338-6
Závratě / Zdeněk Čada, Rudolf Černý, Ondřej Čakrt a kolektiv. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2017. — 516 stran : ilustrace ; 22 cm + 1 CD. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
isbn 978-80-7311-165-6
Urgentní medicína / Jarmila Drábková, Jaromír Cheníček, Jaroslav Nekola, Jiří Pokorný. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — ©2017. — 123 stran ; 23 cm. — (Lékařské repetitorium)
Katalog
isbn 978-80-7492-322-7
Moderní farmakoterapie v gynekologii a porodnictví / Tomáš Fait, Michal Zikán, Jaromír Mašata. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 624 stran : barevné ilustrace ; 23 cm. — (Moderní farmakoterapie) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-482-1
Hyperbarická medicína / Michal Hájek a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, a. s., [2017]. — ©2017. — 453 stran : barevné ilustrace, grafy ; 25 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-4235-2
Skupinová edukace diabetiků : jak na to… / Alexandra Jirkovská, Jarmila Jirkovská, Kateřina Čechová, Vladimíra Havlová a kol.. — Vydání 1.. — Semily : Geum, 2017. — 158 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-87969-33-5
Vaskulární medicína / Debora Karetová, Miroslav Chochola a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 379 stran : ilustrace ; 27 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-536-1
Infekce v gynekologii / Jaromír Mašata a kolektiv. — 3. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 262 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Jessenius) (Farmakoterapie pro praxi ; svazek 74)
Katalog
isbn 978-80-7345-531-6
Diabetes mellitus : onemocnění celého organismu / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 200 stran : ilustrace, 1 portrét ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-512-5
Akutní stavy na interním oddělení / Jan Piťha ; Magdalena Lejsková, Dan Rakušan, Štefan Alušík (eds). — 2., aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2017. — 292 stran : ilustrace ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-7387-682-1
Informovaný souhlas : etické, právní, psychologické a klinické aspekty / Radek Ptáček, Petr Bartůněk, Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2017]. — ©2017. — 327 stran ; 25 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
isbn 978-80-7492-334-0
Molekulární onkologie v kasuistikách / Libor Staněk, Petra Tesařová, Robert Gürlich a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2017]. — ©2017. — 191 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
isbn 978-80-88129-27-1
Mezinárodní statistická klasifikace nemocí a přidružených zdravotních problémů : MKN-10 : desátá revize : obsahová aktualizace k 1. 1. 2018 / editoři českého překladu: Dalibor Slovák, Petra Przeczková, Šárka Daňková a Miroslav Zvolský. — Praha : Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR, 2017. — 3 svazky ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7472-169-4
Bronchologie a pneumologická cytodiagnostika / Martina Vašáková a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 364 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 27 cm
Katalog
isbn 978-80-7345-533-0
Modalities for therapeutic intervention / James W. Bellew, Susan L. Michlovitz, Thomas P. Nolan Jr.. — Sixth edition. — Philadelphia : F.A. Davis Company, [2016]. — ©2016. — xxix, 545 stran : barevné ilustrace ; 28 cm. — (Contemporary perspectives in rehabilitation)
Katalog
isbn 978-0-8036-4563-9
Základy jaterní chirurgie / M. Peteja, P. Zonča, P. Vávra, E. Schadde a kol.. — Vydání: první. — Ostrava : Ostravská univerzita v Ostravě, 2016. — 196 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
isbn 978-80-7464-814-4
Fyziologie / Richard Rokyta et al.. — Třetí, přepracované vydání (první vydání v nakladatelství Galén). — Praha : Galén, [2016]. — ©2016. — 434 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-238-1
Urologie pro mediky / Tomáš Hanuš, Petr Macek a kolektiv. — Vydání první. — V Praze : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, 2015. — 305 stran : ilustrace (některé barevné) ; 23 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
isbn 978-80-246-3008-3
Lékařská etika / Helena Haškovcová. — Čtvrté, aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2015]. — ©2015. — 225 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-204-6
Medical genetics / Lynn B. Jorde, John C. Carey, Michael J. Bamshad. — Fifth edition. — Philadelphia : Elsevier, [2015]. — ©2016. — x, 356 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 28 cm
Katalog
isbn 978-0-323-18835-7
Lexicon medicum / Jan Kábrt, Jan Kábrt jr.. — Třetí, doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, [2015]. — ©2015. — 917 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-200-8
Stevens and Lowe’s human histology / James S. Lowe, Peter G. Anderson. — Fourth edition. — Philadelphia : Elsevier Mosby, [2015]. — ©2015. — xvi, 429 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-0-723-43502-0
Septické stavy v intenzivní péči : ošetřovatelská péče / Dana Streitová, Renáta Zoubková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 159 stran, IV strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-5215-0
Genetika : 50 myšlenek, které musíte znát / Mark Henderson ; z anglického originálu 50 genetic ideas you really need to know … přeložila Ludmila Hálová. — Vydání 1.. — Praha : Slovart, 2014. — 208 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-7391-824-8
Medicine. 2, Student’s book / Sam McCarter. — Oxford : Oxford University Press, 2010. — 143 stran : ilustrace ; 28 cm. — (Oxford English for careers)
Katalog
isbn 978-0-19-456956-9
Low back syndromes : integrated clinical management / edited by Craig E. Morris. — New York : McGraw-Hill, 2006. — xxii, 967 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-0-07-137472-9
Nové knihy březen, duben 2019