Nové knihy květen 2020

 

Doba koronavirová / Miroslav Bobek, Václav Cílek, Karel Drbal, Jan Gojda, Martin Hála, Anna Hogenová, Petr Holub, Radkin Honzák, Zdeněk Hostomský, Tereza Hronová, Stanislav Komárek, Jan Konvalinka, Martina Viktorie Kopecká, Martina Leierová, Jan Lipold, Ladislav Machala, Danuše Nerudová, Marek Vácha. — Vydání první. — Praha : Zeď 2020. — 305 stran ; 20 cm
Katalog
isbn 978-80-907674-4-7

Základy anatomie. 1., Obecná anatomie a pohybový systém / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — Druhé, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 198 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-80-7492-418-7 
Základy anatomie. 5., Anatomie krajin těla / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — Druhé vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 126 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-401-9 
Medicínská biofyzika / Leoš Navrátil, Jozef Rosina a kolektiv. — 2., zcela přepracované a dopněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 431 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-271-0209-9 
Barevný atlas genetiky / Eberhard Passarge. — 1. české vydání. — Praha : Grada, 2019. — xv, 454 stran : ilustrace ; 186 barevných tabulí od Jűrgena Wirtha
Katalog
isbn 978-80-247-3099-8
Všeobecné praktické lékařství / Bohumil Seifert, Svatopluk Býma et al.. — Třetí, přepracované a rozšířené vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — xxix, 833 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-80-7492-422-4
Zlomeniny proximálního femuru / Jiří Skála-Rosenbaum, Valér Džupa, Martin Krbec et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2019]. — ©2019. — 353 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-423-1 
Eutanázie : definice, histore, legislativa, etika / Marek Vácha. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2019. — 112 stran ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-271-2575-3
Antikoncepce : průvodce ošetřujícího lékaře / Tomáš Fait. — 3. aktualizované vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 149 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 80) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-587-3
Klimakterická medicína / Tomáš Fait. — 3. přepracované vydání. — Praha : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 228 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 81) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-594-1 
Velký výkladový slovník soudnělékařské terminologie / M. Hirt, F. Vorel, P. Hejna a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 168 stran ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-271-2408-5
Pneumonie pro klinickou praxi / Petr Jakubec, Vítězslav Kolek. — Praha : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 165 stran ; 18 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-552-1
Asthma bronchiale : průvodce ošetřujícího lékaře / Viktor Kašák. — 3. aktualizované a doplněné vydání. — Praha : Maxdorf, 2018. — 311 stran : barevné ilustrace ; 19 cm. — (Farmakoterapie pro praxi ; sv. 79) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-585-9
ECMO : extracorporeal membrane oxygenation : manual for use in adult patients / Petr Ostadal, Jan Belohlavek, Martin Balik, Hynek Riha. — Prague : Maxdorf, [2018]. — ©2018. — 95 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-564-4 
Otorinolaryngologie / David Slouka et al.. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — ©2018. — 286 stran : ilustrace, tabulky ; 22 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-391-3
Právo přírodního léčitelství / Ivo Telec. — 1. vydání. — Praha : Leges, 2018. — 336 stran
Katalog
isbn 978-80-7502-306-3 

 

Nové knihy květen 2020