Nové knihy únor 2019

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

Atlas of human anatomy : latin terminology / Frank H. Netter. — Seventh edition. — Philadelphia : Elsevier, [2019]. — ©2019. — 535 stran
Katalog
 isbn 978-0-323-59677-0
Lymfologie : teoretické základy a klinická praxe / Oldřich Eliška. — První vydání. — Praha : Galén, [2018]. — ©2018. — xvi, 715 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
 isbn 978-80-7492-387-6
Neurogenetics / volume editors Daniel H. Geschwind, Henry L. Paulson, and Christine Klein. — Amsterdam ; Oxford ; Cambridge : Elsevier, [2018]. — ©2018. — 2 svazky : ilustrace. — (Handbook of clinical neurology ; volume 147-148)
Katalog
 isbn 978-0-444-64076-5 
Hepatologie / Petr Hůlek, Petr Urbánek a kolektiv. — 3. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — xxi, 738 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm] Katalog
 isbn 978-80-271-0394-2
Atlas of sonoanatomy for regional anaesthesia and pain medicine / Manoj K. Karmakar, Edmund Soh, Victor Chee, Kenneth Sheah. — New York : McGraw-Hill Education, [2018]. — ©2018. — ix, 286 stran : ilustrace
Katalog
 isbn 978-0-07-178934-9
Nemoci střev / Karel Lukáš, Jiří Hoch; editoři. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — ©2018. — xviii, 712 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-0353-9
Kapesní atlas dermatologie / Martin Röcken, Martin Schaller, Elke Sattler, Walter Burgdorf ; překlad: Marta Cetkovská, Pavel Chaloupka. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — xix, 394 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-0106-1
Radiační ochrana při rentgenových výkonech – to nejdůležitější pro praxi / Lucie Súkupová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2018. — 273 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-271-0709-4
Bronchiální hyperreaktivita a její souvislosti / Petr Čáp a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 190 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-4495-0
Psychofarmakoterapie : stručně, jasně, přehledně / Jan Dreher ; překlad: Leoš Landa. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — IX, 201 stran ; 21 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-9723-1
Disorders of the scapula and their role in shoulder injury : a clinical guide to evaluation and management / W. Ben Kibler, Aaron D. Sciascia, editors. — Cham, Switzerland : Springer, 2017. — xxi, 219 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
 isbn 978-3-319-53582-1
Spinální svalová atrofie v souvislostech / Helena Kočová a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 352 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 22 cm
Katalog
 isbn 978-80-247-5705-6
Sensorimotor interventions : using movement to improve overall body function / Cara Koscinski, Carol Stock Kranowitz. — Arlington : Sensory world, [2017]. — ©2017. — 68 stran : ilustrace
Katalog
 isbn 978-1-9355677-2-1
Transplantace v rekonstrukční chirurgii / Martin Molitor a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 276 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 26 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
 isbn 978-80-247-5546-5
Patofyziologie pro zdravotnické obory / Muralitharan Nair, Ian Peate ; přeložila: Hana Pospíšilová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — x, 245 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-0229-7
Prenatální diagnostika vrozených vývojových vad / Petr Polák, Jaroslav Loucký, Viktor Tomek. — Praha : Maxdorf, [2017]. — ©2017. — 288 stran : ilustrace (částečně barevné) ; 19 cm. — (Porodnictví krok za krokem ; svazek 5) (Jessenius)
Katalog
 isbn 978-80-7345-499-9
Nemoci končetinových cév / Karel Roztočil, Jan Piťha a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 350 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
 isbn 978-80-204-4371-7
Kazuistiky z primární pediatrické praxe / Alena Šebková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Current Media, [2017]. — ©2017. — 214 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Medicus)
Katalog
 isbn 978-80-88129-16-5
Pracovnělékařské služby : povinnosti zaměstnavatelů a lékařů / Bořivoj Šubrt, Milan Tuček. — 3. zásadně doplnění vydání. — Olomouc : Nakladatelství ANAG, 2017. — 423 stran. — (Práce mzdy pojištění)
Katalog
 isbn 978-80-7554-106-2
Rehabilitace motoriky člověka : fyziologie a léčebné postupy / Olga Švestková, Yvona Angerová, Rastislav Druga, Jan Pfeiffer, Jiří Votava. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 319 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-0084-2
Dušnost : problém mnoha oborů / Vladimír Vondra a kol.. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Mladá fronta, 2017. — 262 stran : barevné ilustrace ; 21 cm. — (Aeskulap)
Katalog
 isbn 978-80-204-4610-7
Intenzivní medicína na principech vnitřního lékařství / Zdeněk Zadák, Eduard Havel a kolektiv. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 424 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 26 cm
Katalog
 isbn 978-80-271-0282-2
Imaging anatomy of the human brain : a comprehensive atlas including adjacent structures / Neil M. Borden, Scott E. Forseen, Cristian Stefan ; illustrator Alastair J.E. Moore. — New York : Demos Medical, [2016]. — ©2016. — xv, 442 stran : ilustrace
Katalog
 isbn 978-1-936287-74-1
Muslimský pacient : principy diagnostiky, terapie a komunikace : manuál o zásadách medicínského přístupu pro české či slovenské lékaře a zdravotníky praktikující v zemích islámu / Marcel Hájek, Charif Bahbouh. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 199 stran : ilustrace, 1 mapa ; 21 cm] Katalog
 isbn 978-80-247-5631-8
Reconstructive plastic surgery of the head and neck : current techniques and flap atlas / Matthew M. Hanasono, Geoffrey L. Robb, Roman J. Skoracki, Peirong Yu. — New York : Thieme, [2016]. — ©2016. — 347 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
 isbn 978-1-60406-807-8
Atlas of neonatal electroencephalography / Eli M. Mizrahi, Richard A. Hrachovy. — Fourth edition. — New York : Demos Medical Publishing, LLC, [2016]. — ©2016. — x, 310 stran : ilustrace
Katalog
 isbn 978-1-61705-234-7
Základy latinské lékařské terminologie / Jiřina Plašilová. — 5. vydání. — Praha : Karolinum, 2016. — 240 stran ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
 isbn 978-80-246-3475-3
Musculoskeletal ultrasound / Marnix T. van Holsbeeck, Joseph H. Introcaso. — Third edition. — Philadelphia ; New Delhi : Jaypee, 2016. — 1124 stran
Katalog
 isbn 978-93-5152-933-0
Psychologie v medicíně / Susan Ayers, Richard de Visser ; z anglického originálu Psychology for medicine přeložila Helena Hartlová. — Vydání 1.. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xiv, 552 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm. — (Psyché)
Katalog
 isbn 978-80-247-5230-3
Clinician’s guide for implementing Ayres Sensory Integration : promoting participation for children with autism / Roseann C. Schaaf and Zoe Mailloux. — Bethesda : AOTA Press, [2015]. — ©2015. — xix, 209 stran : ilustrace ; 28 cm + 1 USB flash disk
Katalog
 isbn 978-1-56900-365-7
Functional atlas of the human fascial system / Carla Stecco ; English language editor, Warren Hammer ; forewords by Andry Vleeming, Raffaele De Caro. — Edinburgh : Churchill Livingstone Elsevier, [2015]. — ©2015. — x, 374 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
 isbn 978-0-7020-4430-4
Pediatric physical therapy / Jan Stephen Tecklin. — Fifth edition. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, a Wolters Kluwer business, [2015]. — ©2015. — xvi, 747 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
 isbn 978-1-4511-7345-1
Muzikoterapie v praxi : příběhy muzikoterapeutických cest / Markéta Gerlichová ; obrázky Magdaléna Martinovská. — Vydání první. — Praha : Grada, 2014. — 136 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
 isbn 978-80-247-4581-7
The human brain in photographs and diagrams / John Nolte, Jay B. Angevine Jr.. — Fourth edition. — Philadelphia : Elsevier, [2013]. — ©2013. — 258 stran : ilustrace ; 31 cm
Katalog
 isbn 978-1-4557-0961-8
Pediatric EEG : an interactive reading session / Douglas R. Nordli, Jr.. — New York : Democ Medical, [2012]. — ©2012. — 1 DVD ; barevný
Katalog
 isbn 978-1-9338-6497-6
   
Nové knihy únor 2019