Prosinec 2013

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9781455728565]

Cardiac electrophysiology : from cell to bedside / [edited by] Douglas P. Zipes, Jose Jalife. — 6th ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2014. — 1365 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-1-45572856-5
Katalog

 [bookcover:780323088343]

Goldblum, John R.
Enzinger and Weis’s soft tissue tumors / John R. Goldblum, Andrew L. Folpe, Sharon W. Weiss. — 6th ed.. — Philadelphia : Saunders Elsevier, 2014. — 1155 s. : il.
ISBN 978-0-323-08834-3
Katalog

  Dobiáš, Viliam
Klinická propedeutika v urgentní medicíně / Viliam Dobiáš ; [spoluautorka kapitoly 7.4 … Táňa Bulíková ; překlad Martin Trhlík, Petra Dobrovodská]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 208 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4571-8 (brož.)
Katalog
Ošetřovatelské diagnózy : definice & klasifikace : 2012-2014 = Nursing diagnoses : definitions and classification : 2012-2014 / editor T. Heather Herdman ; [překlad Pavla Kudlová]. — 1. české vyd.. — Praha : Grada, 2013. — xxxiii, 550 s. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4328-8 (brož.)
Katalog
  [bookcover:9781455738113] Jones, Kenneth Lyons
Smith’s recognizable patterns of human malformation / Kenneth Lyons Jones, Marilyn Crandall Jones, Miguel Del Campo. — 7th ed.. — Philadelphia : Saunders Elsevier, 2013. — xiv, 998 s. : il.
ISBN 978-1-4557-3811-3 (váz.)
Katalog
První pomoc II : pro studenty zdravotnických oborů / Jarmila Kelnarová … [et al.]. — 2., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 180 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-4200-7 (brož.)
Katalog
Kutnohorská, Jana
Multikulturní ošetřovatelství pro praxi / Jana Kutnohorská. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2013. — 160 s.. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-4413-1 (brož.)
Katalog
   [bookcover:9781451112979] Gastric surgery / edited by Michael S. Nussbaum. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins Health, 2013. — 386 s. : il. ; 28 cm.. — (Master techniques in surgery)
ISBN 978-1-4511-1297-9
Katalog
Rosina, Jozef
Biofyzika : pro zdravotnické a biomedicínské obory / Jozef Rosina … [et al.]. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2013. — 224 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4237-3 (brož.)
Katalog
Schumpelick, Volker
Chirurgie – stručný atlas operací a výkonů / Volker Schumpelick ; [překlad Karel Novák]. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2013. — ix, 198 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4531-2 (brož.)
Katalog
Špinar, Jindřich
Propedeutika a vyšetřovací metody vnitřních nemocí / Jindřich Špinar, Ondřej Ludka a kolektiv. — 2., přeprac. a doplněné vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 336 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-80-247-4356-1 (brož.)
Katalog
Ošetřovatelské postupy v péči o nemocné II : speciální část / Renata Vytejčková … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 272 s., xvi s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-3420-0 (brož.)
Katalog
Ošetřovatelství pro střední zdravotnické školy. II, Pediatrie, chirurgie / H. Čoupková … [et al.]. — 2., dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 249 s., [8] s. obr. příl. : il. ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-3602-0 (brož.)
Katalog
Dobrota, Dušan
Lekárska biochémia : vysokoškolská učebnica / Dušan Dobrota a kol.. — 1. slov. vyd.. — Martin : Osveta, 2012. — 723 s. : il. (převážně barev.) ; 29 cm
ISBN 978-80-8063-293-9 (váz.)
Katalog
Etika v ošetřovatelské praxi / Jana Heřmanová … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 200 s. ; 21 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-3469-9 (brož.)
Katalog
Křehký pacient a primární péče / Z. Kalvach … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 399 s., [6] s. obr. příl. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4026-3 (brož.)
Katalog
První pomoc I : pro studenty zdravotnických oborů / Jarmila Kelnarová … [et al.]. — 2., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 100 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-4199-4 (brož.)
Katalog
Kobrová, Jitka
Terapeutické využití kinesio tapu / Jitka Kobrová, Robert Válka. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 153 s. : il. (převážně barev.), portrét ; 24 cm
ISBN 978-80-247-4294-6 (brož.)
Katalog
Revmatologie / Karel Pavelka … [et al.]. — Praha : Maxdorf, 2012. — 737 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-295-7 (váz.)
Katalog
Pavlovský, Pavel
Soudní psychiatrie a psychologie / Pavel Pavlovský a kolektiv. — 4., aktualiz. vyd.. — Praha : Grada, 2012. — 232 s. ; 24 cm. — (Psyché)
ISBN 978-80-247-4332-5 (brož.)
Katalog
Turčan, Pavel
Sexuologie pro urology a gynekology / Pavel Turčan, Pavel Pokorný, Tomáš Fait. — Praha : Maxdorf, 2012. — 437 s. : il. ; 23 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-291-9 (brož.)
Katalog
Kolařík, Dušan
Repetitorium gynekologie / Dušan Kolařík, Michael Halaška, Jaroslav Feyereisl. — 2., aktualiz. vyd.. — Praha : Maxdorf, 2011. — 1068 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
ISBN 978-80-7345-267-4 (váz.)
Katalog
Roubíčková, Jaroslava
Test 3F : dysartrický profil / Jaroslava Roubíčková et al.. — 3., dopl. a přeprac. vyd., (V nakl. Galén 1.). — Praha : Galén, 2011. — 86 s. : barev. il. ; 30 cm + test 3F ([16] s.) + 1 CD
ISBN 978-80-7262-714-1 (brož.)
Katalog
Adam, Zdeněk, 1953-
Speciální onkologie : příznaky, diagnostika a léčba maligních chorob / Zdeněk Adam, Marta Krejčí, Jiří Vorlíček et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2010. — xxi, 417 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-80-7262-648-9 (brož.)
Katalog
Kelnarová, Jarmila
Psychologie a komunikace pro zdravotnické asistenty : 4. ročník / Jarmila Kelnarová, Eva Matějková. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2009. — 135 s., [4] s. barev. obr. příl. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-2831-5 (brož.)
Katalog
Křivánková, Markéta
Somatologie : učebnice pro střední zdravotnické školy / Markéta Křivánková, Milena Hradová. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2009. — 214 s. : il. ; 21 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-2988-6 (brož.)
Katalog
Slezáková, Lenka
Ošetřovatelství pro zdravotnické asistenty. IV, Dermatovenerologie, oftalmologie, ORL, stomatologie / Lenka Slezáková a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2008. — 213 s., [16] s. barev. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-2506-2 (brož.)
Katalog

Topinková, Eva
Geriatrie pro praxi / Eva Topinková. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2005. — xviii, 270 s. : il. ; 24 cm
ISBN 80-7262-365-6 (váz.)
Katalog

Prosinec 2013