Příloha 3

Ceník sančních poplatků

Poplatek za ztrátu klíčů od šatní skříňky 50 Kč
Poplatek za odeslání písemné upomínky dle platného ceníku České pošty

Poplatky z prodlení

Student
(magisterské, bakalářské studium, cizí student,postgraduální studium, U3V
Skripta a učebnice 3 Kč/den
Krátkodobá výpůjčka 3 Kč/den
Běžná výpůjčka 3 Kč/den
Prezenční výpůjčka 50 Kč/den
Výpůjčka ze studovny 50 Kč/den
Zaměstnanec
(Zaměstnanec 2. LF UK,zaměstnanec FN Motol)
Skripta a učebnice 3 Kč/den
Krátkodobá výpůjčka 3 Kč/den
Běžná výpůjčka 3 Kč/den
Prezenční výpůjčka 50 Kč/den
Výpůjčka ze studovny 50 Kč/den
Odborná veřejnost Skripta a učebnice 3 Kč/den
Krátkodobá výpůjčka 3 Kč/den
Běžná výpůjčka 3 Kč/den
Prezenční výpůjčka 50 Kč/den
Výpůjčka ze studovny 50 Kč/den

Platnost od 26.2.2004

Ceník služeb

Uživatelský průkaz
Vystavení uživatelského průkazu cizímu uživateli 50 Kč
Vystavení duplikátu průkazu ÚVI 50 Kč
Pro vystavení a ztrátu průkazu studenta UK platí pokyny na: www.cuni.cz/prukazy
Kopírování a tisk
Kopírování / stránka A4 2 Kč
Tisk na tiskárně / stránka A4 1 Kč
Barevný tisk/ stránka A4 10 Kč
CD ROM / cena za 1 kus 13 Kč
Meziknihovní výpůjční služba
Kopie odborných článků (Zaměstnanci 2. LF UK a zaměstnanci FN Motol) zdarma
Kopie odborných článků (Studenti 2. LF UK) 2 Kč za každou započatou stránku + poštovné
Odborná veřejnost a ostatní knihovny 2 Kč za každou započatou stránku + poštovné
Výpůjčka monografie (Zaměstnanci 2. LF UK a zaměstnanci FN Motol) zdarma
Výpůjčka monografie (Studenti 2. LF UK) poštovné
Mezinárodní meziknihovní výpůjční služba
Kopie odborných článků 40 Kč za každých 5 i započatých stran předlohy
Výpůjčka monografie 450 Kč – místo vydání Velká Británie + zámořské státy
250 Kč – místo vydání evropské státy
Rešeršní služby
Pouze pro zaměstnance 2. LF UK
a zaměstnance FN Motol
zdarma

Platnost od 1.3.2011