Doplňková literatura k problematice ve fondu ÚVI

FRANCÍREK, FRANTIŠEK
Bakalářská práce : co, jak a proč připravit, zpracovat, napsat a zhodnotit (obhájit)
Praha : Ingenio et Arti, 2013. 62, 51 s. : il.
Katalog

   

IVANOVÁ, KATEŘINA
Písemné práce na vysokých školách se zdravotnickým zaměřením
Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2005. 96 s.
Katalog

   
KATUŠČÁK, DUŠAN
Jak psát závěrečné a kvalifikační práce : jak psát bakalářské práce, diplomové práce, dizertační práce, specializační práce, habilitační práce, seminární a ročníkové práce, práce studentské vědecké a odborné činnosti, jak vytvořit bibliografické citace a odkazy a citovat tradiční a elektronické dokumenty
Nitra : Enigma, 2008. 161 s. : il.
Katalog
   
KYASOVÁ, MIROSLAVA
Metodika k přípravě absolventské práce : při ukončení studia na vyšších zdravotnických školách
Brno : IPVZ, 2001. 37 s. : tab.
Katalog
   
MEŠKO, DUŠAN
Akademická příručka Martin : Osveta, 2006. 481 s.
Katalog
   
SPOUSTA, VADIMÍR
Vádemékum autora odborné a vědecké práce : (se zaměřením na práce pedagogické)
Brno : Masarykova univerzita, 2001. 158 s. : obr.
Katalog
   

ČMEJRKOVÁ, SVĚTLA
Jak napsat odborný text

Voznice : Leda, 1999. 255 s.
Katalog

   
KOZLOVÁ, LUCIE
Jak psát bakalářskou a diplomovou práci
České Budějovice : Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální fakulta, 2009. 55 s. : il
Katalog