Transfusion Evidence Library

Specializovaná bibliografická databáze Transfusion Evidence Library poskytuje snadný přístup k evidence-based informacím týkajícím se všech aspektů transfuzní medicíny:

  • dárci krve a dárcovství krve
  • frakcionace krevních produktů
  • nežádoucí účinky transfuze
  • a další

Transfusion Evidence Library nyní obsahuje informace o COVID-19 relevantní pro transfuziology.

Přístup do 31. 5.

Transfusion Evidence Library