Leden-Únor 2015

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

Mandell, Douglas, and Bennett’s principles and practice of infectious diseases / [edited by] John E. Bennett, Raphael Dolin, Martin J. Blaser. — 8th ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2015. — 2 sv. (xxxvii, 1680 s., I120; xxxvii, s. 1681-3577, I120) : il. ; 29 cm
ISBN 978-1-4557-4801-3 (2 sv. set : váz.)
ISBN 9996096688 (2 vol. set)
ISBN 978-9996096686 (sv. 1 : váz.)
ISBN 978-9996096747 (sv. 2 : váz.)
Katalog
Davis, Stephen F.
Diagnostic tests in pediatric pulmonology : applications and interpretation / Stephen Davis. — New York Springer 2015. — 320 s. : il.
ISBN 978-149391800-3
Katalog
Deeg, Karl-Heinz
Doppler sonography in infancy and childhood / Karl-Heinz Deeg, Thomas Rupprecht, Michael Hofbeck ; with contributions by Doris Franke, Michael Riccabona, Heiko Dudwiesus. — Cham : Springer, [2015]. — xiv, 745 s. : il ; 26 cm
ISBN 978-3-319-03506-2 (eBook)
Katalog
Eichenfield, Lawrence F.
Neonatal and infant dermatology / Lawrence F. Eichenfield. — 3rd ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2015. — 592 s. il.
ISBN 978-1-4557-2638-7
Katalog
Principles of developmental genetics / edited by Sally A. Moody. — 2nd ed.. — Amsterdam : Elsevier/academic press, 2015. — xxi, 749 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-0-12-405945-0
Katalog
Dementia : comprehensive principles and practice / edited by Bradford C. Dickerson & Alireza Atri. — Oxford : Oxford university press, 2014. — xx, 666 s. : il.
ISBN 978-0-19-992845-3
Katalog
Fogelman, Ignac
Atlas of clinical nuclear medicine / Ignac Fogelman … [et al.]. — New York : CRC Press, 2014. — 1595 s. il.
ISBN 978-1-84184-653-8
Katalog
Foretová, Lenka
Molekulární genetika v onkologii / Lenka Foretová, Marek Svoboda, Ondřej Slabý a kol.. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 183 s. : il., tab. ; 20 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3236-0 (brož.)
Katalog
Essentials of physical medicine and rehabilitation : musculoskeletal disorders, pain, and rehabilitation / [edited by] Walter R. Frontera, Julie K. Silver, Thomas D. Rizzo, Jr.. — 3rd ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, [2014]. — xxiv, 919 s. : il
ISBN 978-1-4557-7577-4 (hardcover)
Katalog
CNS infections : a clinical approach / Juan Carlos García-Moncó. — London : Springer, [2014]. — xii, 339 s. : il
ISBN 978-1-4471-6400-5
ISBN 978-1-4471-6401-2 (eBook)
Katalog
Joukal, Marek
Anatomie dýchacího, kardiovaskulárního, lymfatického a nervového systému pro fyzioterapeuty / Marek Joukal, Lenka Vargová. — 1. vyd.. — Brno : Masarykova univerzita, 2014. — 101 s ; 30 cm
ISBN 978-80-210-6779-0 (brož.)
Katalog
Law, Mary C.
Evidence-based rehabilitation : a guide to practice / Mary Law, Joy C. MacDermid. — Third ed.. — Thorofare : Slack incorporated, [2014]. — 439 s. : il.
ISBN 978-1-61711-021-4
Katalog
Treatment of skin disease : comprehensive therapeutic strategies / [edited by] Mark G. Lebwohl … [et al.]. — 4th ed.. — [Edinburgh?] : Elsevier Saunders, 2014. — xxvi, 861 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-0-7020-5235-4 (váz.)
ISBN 978-0-7020-5236-1 (e-kniha)
Katalog
Mak, Tak W.
Primer to the immune response / Tak W. Mak and Mary E. Saunders, Bradley D. Jett. — 2nd ed.. — Amsterdam ; Boston : Elsevier, 2014. — xxvii, 674 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-0123852458
Katalog
Network approaches to diseases of the brain / Matt T. Bianchi, Verne S. Caviness and Sydney S. Cash. — 1. vyd.. — London : Bentham Science, 2014. — 125 s. : il. ;
ISBN 978-1-60805-380-3
Katalog
Protokoly MR zobrazování / Marek Mechl, Jaroslav Tintěra, Jan Žižka … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2014. — 103 s. : il.
ISBN 978-80-7492-109-4 (krouž. vazba)
Katalog
Melter, Oto
Principles and practicals in medical microbiology / Oto Melter, Annika Malmgren. — 1st ed.. — Praha : Karolinum, 2014. — 135 s. : il. ; 23 cm + 1 CD-ROM. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2413-6 (brož.)
Katalog
Infections of the central nervous system / editors, W. Michael Scheld, Richard J. Whitley, Christina M. Marra. — 4th ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer health, [2014]. — xx, 907 s. : il. (barevné) ; 29 cm
ISBN 978-1-4511-7372-7
Katalog
Computer applications, systems and networks for medical education / [editors] Daniel Schwarz, Ladislav Dušek ; [authors Martin Bareš … et al.]. — 1st ed.. — Brno : Masaryk University, Institute of Biostatistics and Analyses : Facta Medica, 2014. — 230 s. : il. ; 25 cm
ISBN 978-80-904731-9-5 (Facta Medica)
Katalog
Central nervous system infections in childhood / edited by Pratibha Singhi, Diane E. Griffin, and Charles R. Newton. — London : Mac Keith press, 2014. — xii, 378 s. : il.. — (International review of child neurology series)
ISBN 978-1-909962-44-6
Katalog
Škvor, Jaroslav
Základy klinické genetiky pro pediatrickou praxi / Jaroslav Škvor, Štěpánka Průhová. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 71 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3413-5 (brož.)
Katalog
Tomek, Aleš
Neurointenzivní péče / Aleš Tomek et al.. — 2., přeprac. a dopl. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 498 s. : il. (některé barev.) ; 19 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
ISBN 978-80-204-3359-6 (brož.)
Katalog
Tyll, Tomáš
Neuroanestezie a základy neurointenzivní péče / Tomáš Tyll, Vlasta Dostálová, David Netuka a kol.. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2014. — 310 s. : il. (částečně barev.) ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-3148-6 (váz.)
Katalog
Comprehensive board review in neurology / [edited by] Mark K. Borsody. — 2nd ed.. — New York : Thieme, c2013. — xii, 365 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-1-60406-593-0 (brož.)
ISBN 9781604065947 (eISBN)
Katalog
Cohen, Bernard A.
Pediatric dermatology / Bernard A. Cohen. — 4th ed.. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2013. — xi, 290 s. : il.
ISBN 978-0-7234-3655-3
ISBN 978-1-4557-3795-6 (e-kniha)
Katalog
Dvořáčková, Svatava
Příklady z lékařské chemie a biochemie / Dvořáčková Svatava. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 74 s.
(brožováno)
Katalog
Felix, Ondřej
Příprava ke zkoušce z vnitřního lékařství / uspořádali Ondřej Felix a Martin Přivřel. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2013. — 363 s. : tab. ; 19 cm
ISBN 978-80-7262-980-0 (brož.)
Katalog
The principles of clinical cytogenetics / Steven L. Gersen and Martha B. Keagle, editors. — 3rd ed.. — New York ; London : Springer, 2013. — x, 569 s. : il., ; 26 cm
ISBN 978-1-4419-1687-7 (váz.)
ISBN 978-1-4419-1688-4 (e-book)
Katalog
Haškovcová, Helena
Ošetřovatelství: ideály a realita v ambulantní péči / Helena Haškovcová, Jindra Pavlicová. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — 121 s. ; 19 cm
ISBN 978-80-7492-063-9 (brož.)
Katalog
Havránek, Petr
Dětské zlomeniny / Petr Havránek et al.. — 2., dopl. a přeprac. vyd., 1. v nakl. Galén a Karolinum. — Praha : Galén : Karolinum, c2013. — xiv, 389 s. : il. (některé barev.), portréty ; 29 cm
ISBN 978-80-7262-983-1 (Galén)
ISBN 978-80-246-2314-6 (Karolinum )
Katalog
Jirák, Roman
Gerontopsychiatrie / Roman Jirák et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — 348 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm
ISBN 978-80-7262-873-5 (váz.)
Katalog
Joukal, Marek
Anatomie pohybového systému pro fyzioterapeuty / Marek Joukal, Ladislava Horáčková. — 1. vyd.. — Brno : Masarykova univerzita, 2013. — 91 s. ; 30 cm
ISBN 978-80-210-6602-1 (brož.)
Katalog
Keats, Theodore E. (Theodore Eliot)
Atlas of normal roentgen variants that may simulate disease / Theodore E. Keats, Mark W. Anderson. — 9th ed.. — Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2013. — xvii, 759, 33 s. : il., port.
ISBN 978-0-323-07355-4 (hardcover)
Katalog
Klovrzová, Sylva
Individuálně připravovaná léčiva pro pediatrii / Sylva Klovrzová, Petr Horák et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — 103 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7492-064-6 (brož.)
Katalog
Koukalová, Dagmar
Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie I / Dagmar Koukalová a kol.. — 3., nezměn. vyd.. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2013. — 94 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. — (Skripta)
ISBN 978-80-244-3395-0 (brož.)
Katalog
Malý atlas dětské endokrinologie / Jan Lebl … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — 109 s. : il. (převážně barev.) ; 21 cm
ISBN 978-80-7492-065-3 (kroužková vazba)
Katalog
Praktická pediatrická gastroenterologie, hepatologie a výživa / Jiří Nevoral et al.. — 1. vyd.. — Praha : Mladá fronta, 2013. — 677 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm + 1 CD-ROM. — (Edice postgraduální medicíny)
ISBN 978-80-204-2863-9 (váz.)
Katalog
Primary immunodeficiency diseases : a molecular and genetic approach / edited by Hans D. Ochs, C. I. Edvard Smith, Jennifer M. Puck. — 3rd ed. — Oxford : Oxford university press, 2013. — xviii, 911 s. : il.
ISBN 978-0-19-538983-8 (váz.)
ISBN 978-0-19-997103-9 (e-kniha)
Katalog
Peterová, Věra
Migréna / Věra Peterová et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — 140 s. : il., formuláře ; 23 cm + 1 CD-ROM
ISBN 978-80-7262-841-4 (brož.)
Katalog
Zima, Tomáš
Laboratorní diagnostika / Tomáš Zima, hlavní autor a pořadatel. — 3., dopl. a přeprac. vyd.. — Praha : Galén, c2013. — xlii, 1146 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
ISBN 978-80-7492-062-2 (váz.)
Katalog
Pediatric neuroimaging / Editors A. James Barkovich, Charles Raybaud. — 5th ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2012. — xvii, 1125 s. il.
ISBN 978-1-60547-714-5 (váz.)
Katalog
The essential physics of medical imaging / Jerrold T. Bushberg … [et al.]. — 3rd ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. — xii, 1030 s. : il.
ISBN 978-0-7817-8057-5
Katalog
Atlas of genetic diagnosis and counseling / [edited by] Harold Chen. — 2nd ed.. — New York : Springer, 2012. — 3 v. : il. ; 26 cm
ISBN 978-1-4614-1036-2
ISBN 1-4614-1036-3
ISBN 978-1-4614-1037-9 (e-ISBN)
ISBN 978-1-4614-1038-6 (print and electronic bundle)
Katalog
Mettler, Fred A.
Essentials of nuclear medicine imaging / Fred A. Mettler Jr., Milton J. Guiberteau. — 6th ed.. — Philadelphia : Elsevier/Saunders, 2012. — xii, 607 s. : il.
ISBN 978-1-4557-0104-9 (váz.)
Katalog
Netter, Frank H. (Frank Henry)
Netterův anatomický atlas člověka / Frank H. Netter ; [překlad Vladimír Holibka, Hana Chlebečková]. — 2. vyd.. — Brno : CPress, 2012. — 548, 47 s. : il. (převážně barev.) ; 30 cm
ISBN 978-80-264-0079-0 (váz.)
Katalog
Trissel, Lawrence A.
Trissel’s stability of compounded formulations / Lawrence A. Trissel. — 5th ed.. — Washington : American pharmacists association, 2012. — x, 580 s.
ISBN 978-1-58212-167-3
Katalog
Wendsche, Peter
Perioperační ošetřovatelská péče / Peter Wendsche, Andrea Pokorná, Ivana Štefková ; [předmluva Miroslava Kyasová]. — Praha : Galén, 2012. — 117 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-80-7262-894-0 (brož.)
Katalog
Wilson, Edward O.
The social conquest of Earth / Edward O. Wilson. — New York ; London : Liveright, c2012. — viii, 330 s. : il. ; 21 cm
ISBN 978-0-87140-363-6 (brož.)
Katalog
Kanski, Jack J.
Clinical ophthalmology : a systematic approach / Jack J. Kanski, Brad Bowling ; with contributions from Ken Nischal, Andrew Pearson. — 7th ed.. — Edinburgh : Elsevier Saunders, 2011. — ix, 909 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm
ISBN 978-0-7020-4093-1
ISBN 978-0-7020-4095-5 (Internat. ed.)
Katalog
Koukalová, Dagmar
Praktická cvičení z lékařské mikrobiologie II / Dagmar Koukalová. — 2. vyd.. — Olomouc : Univerzita Palackého v Olomouci, 2011. — 128 s. : il. (některé barev.) ; 29 cm. — (Skripta)
ISBN 978-80-244-2964-9 (brož.)
Katalog
Paller, Amy
Hurwitz clinical pediatric dermatology : a textbook of skin disorders of childhood and adolescence / Amy S. Paller, Anthony J. Mancini. — 4th ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2011. — x, 624 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-1-4377-0412-9
Katalog
Reynolds, A. Patricia
3D head and neck anatomy for dentistry / [elektronický zdroj] Patricia A. Reynolds …[et al.]. — London : Primal pictures, 2011. — DVD : 1.5 GHz with 512 MB of RAM
ISBN 978-1-904369-83-7
Katalog
Diagnostic pathology of ovarian tumors / Robert A. Soslow, Carmen Tornos, editors. — New York : Springer, 2011. — xii, 312 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-1-4419-9750-0
Katalog
Galanski, Michael
Thoracic imaging / Michael Galanski ; with contributions by Sabine Dettmer … [et al.].. — Stuttgart ; New York : Thieme, c2010. — ix, 357 s. : il. ; 19 cm.. — (Dx-direct)
ISBN 978-3-13-145131-6
Katalog
Immunoelectron microscopy : methods and protocols / edited by Steven D. Schwartzbach, Testuaki Osafune. — New York : Humana press, c2010. — xi, 352 s. : il. ; 26 cm
ISBN 978-160761-783-9 (e-ISBN)
Katalog
Pediatric sonography / editor, Marilyn J. Siegel. — 4th ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2010. — ix, 725 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-1-60547-665-0
Katalog
Štulík, Jan
Poranění krční páteře / Jan Štulík et al.. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2010. — xii, 279 s. : il.
ISBN 978-80-7262-685-4 (váz.)
Katalog
Yannuzzi, Lawrence A., 1937-
The retinal atlas / Lawrence A. Yannuzzi. — [Philadelphia?] : Saunders/Elsevier, 2010. — xviii, 910 s. : il. ; 29 cm
ISBN 978-0-7020-3320-9 (hbk.)
Katalog
Lopez Corvo, Rafael E.
The woman within [elektronický zdroj] : a psychoanalytic essay on femininity / Rafael E. Lopez-Corvo. — London : Karnac, 2009. — xxii, 122 s.
Katalog
Cochlear implants : principles & practices / editor, John K. Niparko ; associate editors, Karen Iler Kirk … [et al.]. — 2nd ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, 2009. — xii, 356 s. : il.
ISBN 978-0-7817-7749-0
Katalog
Dermatologie v kazuistikách / kolektiv autorů ; [editorka Nina Benáková]. — Vyd. 1.. — Praha : Mladá fronta, 2008. — 223 s. : barev. il. ; 24 cm. — (Aeskulap)
ISBN 978-80-204-1875-3 (váz.)
Katalog
Holá, Lída
New Czech step by step / Lída Holá. — V nakl. Akropolis 4., opr. vyd. 2008, dotisk 2011. — Praha : Akropolis, 2008. — 2 sv. (256, 127 s.) : il. (některé barev.) ; 29 cm + 1 CD + přehled gramatiky (1 dvojlist)
ISBN 978-80-86903-73-6 (brož.)
Katalog
Stone, Caroline
Visceral and obstetric osteopathy / Caroline A. Stone ; forewords by Jean-Pierre Barral and Michael L. Kuchera ; illustrations by Amanda Williams. — Edinburgh ; New York : Churchill Livingston/Elsevier, 2007. — xiii, 349 s. : il.
ISBN 978-0-443-10202-8
Katalog
Knaap, Marjo S. van der
Magnetic resonance of myelination and myelin disorders / Marjo S. van der Knaap, Jaap Valk ; with contributions by F. Barkhof … [et al.]. — 3rd ed. — Berlin ; New York : Springer, c2005. — xvi, 1084 s. il. 28 cm
ISBN 978-3-540-22286-6 (alk. paper)
Katalog
A practical guide to the thematic apperception test : the TAT in clinical practice / Edward Aronow, Kim Altman Weiss, Marvin Reznikoff. — Philadelphia : Brunner-Routledge, 2001. — x, 121 s. ; 23 cm
ISBN 978-0-87630-944-5
ISBN 0-87630-944-9
Katalog
Feldman, Donald B.
Necropsy guide : rodents and the rabbit / authors, Donald B. Feldman, John C. Seely. — Boca Raton : CRC press, 1988. — 167 s. : il.
ISBN 0-8493-4934-6
Katalog

 

Leden-Únor 2015

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.