Leden – Březen 2016

Goldman-Cecil medicine / [edited by] Lee Goldman, Andrew I. Schafer. — 25th edition. — Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, [2016]. — 2 set (2722 stran) : ilustrace (některé barevné), fografie, grafy, tabulky ; 29 cm

Katalog

isbn 978-0-323-28800-2

Junqueira’s basic histology : text and atlas / Anthony L. Mescher. — 14th edition. — New York : McGraw-Hill medical, [2016]. — ©2016. — xi, 560 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog

isbn 978-1-25-925098-9

WHO classification of tumours of the urinary system and male genital organs / edited by Holger Moch, Peter A. Humphrey, Thomas M. Ulbright, Victor E. Reuter. — 4th edition. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2016. — 356 stran : ilustrace ; 27 cm. — (World Health Organization classification of tumours)

Katalog

isbn 978-92-832-2437-2]

Klinická anesteziologie / Paul G. Barash, Bruce. F. Cullen, Robert K. Stoelting a kol. ; [kolektiv překladatelů Peter Bakalík … et al.]. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2015. — xii, 804 stran : barevné ilustrace ; 24 cm

Katalog

isbn 978-80-247-4053-9

Pedostomatologie : vybrané kapitoly / Michaela Seydlová. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 142 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 19 cm. — (Aeskulap)

Katalog

isbn 978-80-204-3754-9

2015 Nelson’s pediatric antimicrobial therapy / John S. Bradley editor in chief ; John D. Nelson emeritus ; Joseph B. Cantey, David W. Kimberlin, John A. D. Leake, Paul E. Palumbo, Jason Sauberan, William J. Steinbach contributing editors. — 21st edition. — Elk Grove Village : American Academy of Pediatrics, 2015. — 252 stran. — (Pocket Book of Pediatric Antimicrobial Therapy)

Katalog

isbn 978-1-58110-918-4

Krizová intervence v kazuistikách / Filip Brož, Daniela Vodáčková. — Vydání první. — Praha : Portál, 2015. — 166 stran ; 23 cm

Katalog

isbn 978-80-262-0811-2

Životní cyklus rozšířený a dokončený : devět věků člověka / Erik H. Erikson ; z anglického originálu přeložil a doslov napsal Jiří Šimek. — Vydání druhé, přepracované, v Portálu první. — Praha : Portál, 2015. — 152 stran : tabulky

Katalog

isbn 978-80-262-0786-3

Chirurgie v kostce / Alexander Ferko, Zdeněk Šubrt, Tomáš Dědek – editoři. — 2., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 511 stran : ilustrace ; 21 cm

Katalog

isbn 978-80-247-1005-1

The Sanford guide to antimicrobial therapy 2015 / editors David N.Gilbert … [et al.]. — 45th edition. — Sperryville : Antimicrobial therapy, Inc., 2015. — 238 stran : tabulky ; 28 cm. — (Sanford guide)

Katalog

isbn 978-1-930808-84-3

Rostlinné léky / Boleslav Hemzal. — Brno : Neptun, 2015. — 270 stran ; 20 cm

Katalog

isbn 978-80-86850-11-5

Přehled statistických metod : analýza a metaanalýza dat / Jan Hendl. — Vydání páté, rozšířené. — Praha : Portál, 2015. — 736 stran : grafy, tabulky

Katalog

isbn 978-80-262-0981-2

Learning radiology : recognizing the basics / William Herring ; contributor Daniel J. Kowal. — 3rd edition. — Philadelphia : Sauders ; 2015. — xvii, 332 stran: ilustrace ; 27 cm

Katalog

isbn 978-0-323-32807-4

R in action : data analysis and graphics with R / Robert I. Kabacoff. — Second edition. — Shelter Island : Manning, 2015. — xxviii, 579 stran

Katalog

isbn 978-1-617291-38-8]

Základy klinické rehabilitace / Pavel Kolář, Miloš Máček et al.. — První vydání. — Praha : Galén, c2015. — ©2015. — 167 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm. — (Základy)

Katalog

isbn 978-80-7492-219-0

Tělo, duše a jejich spasení aneb Kapitoly o moci, nemoci a psychosomatice / Stanislav Komárek. — Vydání 1.. — Praha : Academia, 2015. — 205 stran : ilustrace, 20 cm

Katalog

isbn 978-80-200-2371-1

Ošetřovatelská péče v diabetologii / Pavla Kudlová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 204 stran, iv strany obrazových příloh : ilustrace (převážně barevné) ; 21 cm. — (Sestra)

Katalog

isbn 978-80-247-5367-6

ESTS textbook of thoracic surgery. volume 2, chest wall, diaphragm, mediastinum, oesophagus, thoracic trauma / editor Jaroslaw Kuzdzal, associate editors. — Cracow : Medycyna Praktyczna, 2015. — xiii-xviii, 1039 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky, fotografie ; 29 cm

Katalog

isbn 978-83-7430-430-6

Medicínské právo co a jak : praktické rady pro lékaře a zdravotníky / Jan Mach. — První vydání. — Praha : Galén, [2015]. — ©2015. — 135 stran ; 19 cm. — (Theatrum medico-iuridicum)

Katalog

isbn 978-80-7492-218-3

Příručka pro výzkumné sestry / Libuše Martináková a kolektiv autorů. — 1. vydání. — Brno : Facta Medica, s.r.o., c2015. — ©2015. — 180 stran : barevné ilustrace, portréty ; 21 cm

Katalog

isbn 978-80-88056-02-7

2015-2016 basic and clinical science course (BCSC): retina and vitreous section 12 / editor Colin A. McCannel. — [San Francisco] : American Academy of Ophthalmology, 2015. — xvi, 422 stran. : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm

Katalog

isbn 978-1-615-25656-3

Fyzikální vyšetření pro sestry / Marie Nejedlá. — 2., přepracované vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 284 stran, VIII stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 21 cm. — (Sestra)

Katalog

isbn 978-80-247-4449-0

Diferenciální diagnóza v pediatrii / Robert Ploier ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla: Jan Janda. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xvi, 415 stran ; 26 cm

Katalog

isbn 978-80-247-5007-1

Dětská nefrologie / Tomáš Seeman, Jan Janda (editoři). — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 525 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)

Katalog

isbn 978-80-204-3360-2

Neurologie pro studium i praxi / Zdeněk Seidl. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 383 stran : ilustrace ; 24 cm

Katalog

isbn 978-80-247-5247-1

Automate the boring stuff with Python : practical programming for total beginners / by Al Sweigart. — 1st edition. — San Francisco : No Starch Press, [2015]. — ©2015. — xxi, 479 stran: ilustrace ; 24 cm

Katalog

isbn 978-1-59327-599-0

Doprovázení v ošetřovatelství. II, Doprovázení sester sestrami, mentorování, adaptační proces, supervize / Lenka Špirudová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 144 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)

Katalog

isbn 978-80-247-5711-7

Doprovázení v ošetřovatelství. I, Pomáhající profese, doprovázení a systém podpor pro pacienty / Lenka Špirudová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 143 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)

Katalog

isbn 978-80-247-5710-0

Diferenciální diagnostika v pediatrii / Jan Lebl, Jiří Bronský, Petr Pohunek, Tomáš Seeman et al.. — Druhé, doplněné vydání. — Praha : Galén, [2014]. — ©2014. — 216 stran : ilustrace ; 19 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-148-3
Klinická pediatrie / Jan Lebl, Jan Janda, Petr Pohunek, Jan Starý [a další]. — Druhé vydání. — Praha : Galén : Karolinum, [2014]. — © 2014. — xix, 698 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
978-80-7492-131-5
Posuzování stavu zdraví a ošetřovatelská diagnostika : v moderní ošetřovatelské praxi / Dagmar Mastiliaková. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2014. — 192 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
978-80-247-5376-8
Pocket atlas of sectional anatomy : computed tomography and magnetic resonance imaging. Volume 2, Thorax, heart, abdomen, and pelvis / Torsten B. Moeller, Emil Reif. — 4th edition. — Stuttgart : Thieme, 2014. — 344 stran : ilustrace (některé barevně) ;. — (Basic sciences)
Katalog
978-3-13-170854-0
Tělovýchovné lékařství : vybrané kapitoly / Dalibor Pastucha a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 288 stran, 2 strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
978-80-247-4837-5
Ošetřovatelství v psychiatrii / Tomáš Petr, Eva Marková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada, 2014. — 295 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
978-80-247-4236-6
Právo pro zdravotnické pracovníky / Lukáš Prudil. — Praha : Linde Praha, 2014. — 178 stran. — (Praktická právnická příručka)
Katalog
978-80-7201-929-8
Etické problémy medicíny na prahu 21. století / Radek Ptáček, Petr Bartůněk a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 519 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Edice celoživotního vzdělávání ČLK)
Katalog
978-80-247-5471-0
Rizikové a antisociální chování v adolescenci / Veronika Nielsen Sobotková a kolektiv. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2014. — 147 stran : ilustrace, portréty ; 24 cm. — (Psyché)
Katalog
978-80-247-4042-3
Dítě diabetické matky : komplexní pohled na diabetes a těhotenství / Kateřina Štechová, Kateřina Andělová, Dagmar Bartášková, Miloš Černý, Kryštof Chaloupek, Eva Kravarová, Šárka Slabá, Ivana Špálová, Luděk Vajner. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2014. — 228 stran : ilustrace (některé barevné), portréty ; 22 cm
Katalog
978-80-87969-06-9
MATLAB for neuroscientists : an introduction to scientific computing of MATLAB / Pascal Wallisch, Michael E. Lusignan, Marc D. Benayoun … [et al.]. — 2nd edition. — Amsterdam : Academic Press, 2014. — xx, 550 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
978-0-12-383836-0
Speciální chirurgie / Miroslav Zeman, Zdeněk Krška et al.. — 3., doplněné a přepracované vydání. — Praha : Galén, [2014]. — ©2014. — xviii, 511 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
978-80-7492-128-5
MATLAB : a practical introduction to programming and problem solving / Stormy Attaway. — Third edition. — Amsterdam : Elsevier/Butterworth-Heinemann, [2013]. — © 2013. — xxii, 538 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
978-0-12-405876-7
Kvalita života seniorů v kontextu ošetřovatelství / Anna Hudáková, Ľudmila Majerníková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2013. — 115 stran : ilustrace, portréty ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
978-80-247-4772-9
R graphics cookbook / Winston Chang ; editors Mike Loukides, Courtney Nash. — second release. — Sebastopol : O’Reilly, 2013. — xiii, 396 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; 23 cm
Katalog
978-1-449-36311-6
Ošetřovatelská péče v chirurgii : pro bakalářské a magisterské studium / Eva Janíková, Renáta Zeleníková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2013. — 249 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
978-80-247-4412-4
Basic skills in interpreting laboratory data / [edited by] Mary Lee. — 5th edition. — Bethesda : American Society of Health-System Pharmacists, c2013. — xxvii, 636 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
978-1-58528-343-9
Smith & Tanagho’s general urology / edited by Jack W. McAninch, Tom F. Lue. — 18th edition. — New York, N. Y. : McGraw-Hill Medical, c2013. — x, 758 stran : ilustrace ; 23 cm. — (A Lange medical book)
Katalog
978-0-07-162497-8
MR Spectroscopy of the brain. volume 3, number 3 / editor Lara A. Brandao ; consulting editor Suresh K. Mukherji ;. — Philadephia : Elsevier, August 2013. — xiv, 555 stran : ilustrace, fotografie ; 25 cm
Katalog
978-0-323-18610-0
Ošetřovatelství v geriatrii : hodnoticí nástroje / Andrea Pokorná, Alena Komínková, Michaela Schneiderová, Hana Pinkavová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2013. — 193 stran, ii strany obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), formuláře ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
978-80-247-4316-5
MR Spectroscopy of pediatric brain disorders / editors Stefan Blüml, Ashok Panigrahy. — [New York] : Springer, 2012. — xiv, 401 stran: ilustrace (převážně černobílé) ; 28 cm
Katalog
978-1-4419-5863-1
Fitzpatrick’s dermatology in general medicine / editors Lowell A. Goldsmith, Stephen I. Katz, Barbara A. Gilchrest, Amy S. Paller, David J. Leffell, Klaus Wolff. — 8th edition. — New York : McGraw-Hill Medical, c2012. — 2 svazky : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm+ 1 DVD
Katalog
978-0-07-166904-7
Clinical chemistry / William J. Marshall, Stephen K. Bangert, Marta Lapsley. — 7th editon. — Edinburgh : Elsevier, 2012. — ix, 378 stran, ilustrace (převážně barevné), grafy ; 24 cm
Katalog
978-0-7234-3703-1
4D implant therapy : esthetic considerations for soft tissue management / Akiyashi Funato, Tomohiro Ishikawa. — London : Quintessence Publishing, 2011. — viii, 199 stran : ilustrace (převážně barevné), fotografie ; 29 cm
Katalog
978-1-85097-201-3
The art of R programming : a tour of statistical software design / by Norman Matloff. — San Francisco : No Starch Press, 2011. — xxiii, 373 stran : ilustrace ; 23 cm
Katalog
978-1-59327384-2
ORL pro všeobecné praktické lékaře / Jan Plzák a kolektiv ; [editor] Petr Herle. — Praha : Raabe, [2011]. — 146 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Ediční řada pro VPL) (Nahlížet – nacházet)
Katalog
978-80-86307-90-9
Vaughan & Asbury’s general ophthalmology / edited by Paul Riordan-Eva, Emmett T. Cunningham Jr.. — 18th edition. — New York : McGraw-Hill Medical, c2011. — xiii, 492 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Lange medical book, ISSN 1550-0004)
Katalog
978-0-07-176729-3
Umění dialogu : jak si s lidmi opravdu porozumět / Alena Špačková. — První vydání. — Praha : Grada, 2011. — 196 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Poradce pro praxi)
Katalog
isbn 978-80-247-3810-9
R cookbook / Paul Teetor. — 1st edition. — Beijing : O’Reilly, 2011. — xviii, 413 stran : ilustrace, tabulky, grafy ; 24 cm
Katalog
isbn 978-0-596-80915-7
Chest radiographic interpretation in pediatric cardiac patients / [edited by] Shi-Joon Yoo, Cathy MacDonald, Paul Babyn. — New York : [Toronto] : Thieme , Dept. of Medical Imaging, University of Toronto, c2010. — xviii, 299 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-60406-036-2
Endodontic microsurgery / Enrique M. Merino. — 1st edition. — London ; Chicago : Quintessence Publishing, c2009. — xii, 343 stran : ilustrace, fotografie ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-85097-178-8
Refluxní choroba jícnu – GERD / Marcelo F. Vela, Joel E. Richter, John E. Pandolfino a kolektiv ; vedoucí kolektivu překladatelů a pořadatel díla Jiří Dolina. — 1. české vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xx, 250 stran, 8 nečíslovaných stran barevných obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4063-8
Standardizovaná terminologie pro ošetřovatelskou diagnózu / Gabriela Vörösová, Andrea Solgajová, Alexandra Archalousová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-5304-1
Doporučené postupy pro podávání anestezie dětem a dospělým / Tomáš Vymazal a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, c2015. — © 2015. — 191 stran : barevné ilustrace ; 20 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-3656-6
Human lyme neuroborreliosis / editor David S. Younger. — Hauppauge : Nova Science Publishers, 2015. — 154 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Public Health in the 21st century)
Katalog
isbn 9781634827041
Applied clinical pharmacokinetics / Larry A. Bauer. — 3rd edition. — New York McGraw-Hill Medical, c2014. — xii, 868 stran: ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-1-25-925141-2
Obstetrics and gynecology / American College of Obstetricians and Gynecologists (ACOG) ; with Charles R.B. Beckmann … [et al.]. — 7th edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2014. — xv, 511 stran : ilustrace ; 30 cm
Katalog
isbn 978-1-4511-4431-4
Evaluation and treatment of myopathies / edited by Emma Ciafaloni, Patrick F. Chinnery, Robert C. Griggs. — 2nd edition. — Oxford : Oxford University Press, 2014. — xviii, 364 stran, ilustrace, tabulky, fotografie ; 26 cm. — (Contemporary neurology series ; 87)
Katalog
isbn 978-0-19-987393-7
The renal drug handbook: the ultimate prescribing guide for renal practitioners / edited by Caroline Ashley, Aileen Dunleavy ; foreword by David C Wheeler. — 4th edition. — London, New York: Radcliffe Publishing, [2014]. — xi, 1016 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-190936-894-1
Pediatric chest imaging / editors Pilar Garcia-Pena , R. Paul Guillerman. — 3rd edition. — New York : Springer, 2014. — ix, 545 stran : ilustrace, fotografie ; 28 cm
Katalog
isbn 978-3-642-37336-7
Porodnictví / Zdeněk Hájek, Evžen Čech, Karel Maršál a kolektiv. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — xxiii, 538 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4529-9
Soudní znalectví v oboru zdravotnictví / Miroslav Hirt a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 47 stran ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-247-3890-1
Dětský autismus : přehled současných poznatků / Michal Hrdlička, Vladimír Komárek (eds.). — 2., doplněné vydání. — Praha : Portál, 2014. — 211 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-262-0686-6
EKG a dysrytmie v dětském věku / I. Andršová, M. Bébarová, R.A. Gebauer, J. Janoušek, P. Kubuš, T. Novotný, M. procházka, J. Radvanský, K. Slabý, V. Tomek, P. Vít. — 3., zcela přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2014. — 272 stran : ilustrace ; 22 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5006-4
Ošetřovatelství založené na důkazech : evidence based nursing / Darja Jarošová, Renáta Zeleníková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2014. — 136 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-5345-4
ESTS textbook of thoracic surgery. volume 1, pleura, trachea, lung / editor Jaroslaw Kuzdzal, associate editors. — Cracow : Medycyna Praktyczna, 2014. — vii-xx, 1084 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky, fotografie ; 29 cm
Katalog
isbn 978-83-7430-331-6
Leden – Březen 2016