Červenec 2013 – Září 2013

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9780815341482] Human evolutionary genetics / Mark Jobling … [et al.].. — 2nd ed.. — New York : Garland Science, c2014.. — xviii, 670 s. : il.
ISBN 978-0-8153-4148-2
Katalog
 [bookcover:9780890425541] Diagnostic and statistical manual of mental disorders DSM-5.. — 5 th ed.. — Washington : American psychiatric publishing, 2013. — 947 s .
ISBN 978-0-89042-554-1 (váz.)
ISBN 978-0-89042-555-8 (brož.)
Katalog
  [bookcover:9780723435150] Neuropathology : a reference text of CNS pathology / David Ellison … [et al.].. — 3rd ed.. — Edinburgh ; New York : Mosby, 2013.. — xiii, 879 s. : il. ; 31 cm
ISBN 978-0-7234-3515-0
ISBN 978-0-7234-3746-8 (eBook)
Katalog
 [bookcover:9789283224341] WHO classification of tumours of soft tissue and bone / edited by Christopher D.M. Fletcher … [et al.]. — 4th ed.. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2013. — 468 s. : il. ; 27 cm. — (World Health Organization classification of tumours)
ISBN 978-92-832-2434-1 (brož.)
Katalog
 

Gazzaniga, Michael S.
Kdo to tady řídí? ,aneb, Svobodná vůle a neurověda / Michael S. Gazzaniga ; [z anglického originálu … přeložila Dana Balatková]. — Vyd. 1.. — Praha : Dybbuk, 2013. — 236 s. ; 22 cm
ISBN 978-80-7438-081-5 (váz.)
Katalog

  Hudák, Radovan
Memorix anatomie
/ Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Triton, 2013. — xxi, 605 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm
ISBN 978-80-7387-674-6 (váz.)
Katalog

Cholt, Milan
Cévní sonografie : repetitorium ultrazvukové cévní diagnostiky a atlas nálezů na DVD / Milan Cholt. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 327 s. ; 21 cm + 1 DVD
ISBN 978-80-247-3974-8 (brož.)
Katalog

Keleman, Stanley
Anatomie emocí : struktury lidské zkušenosti / Stanley Keleman ; [z anglického originálu … přeložil Jan Lorenc]. — Vyd. 2.. — Praha : Portál, 2013. — 212 s. : il. (některé barev.) ; 23 cm
ISBN 978-80-262-0455-8 (brož.)
Katalog
Mareš, Jiří
Pedagogická psychologie / Jiří Mareš. — Vyd. 1.. — Praha : Portál, 2013. — 702 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-262-0174-8 (váz.)
Katalog
Marešová, Eva
Dětská mozková obrna : možnosti a hranice včasné diagnostiky a terapie / Eva Marešová, Pavla Joudová, Stanislav Severa. — 1. vyd.. — Praha : Galén, c2011. — 154 s. : il. (převážně barev.) ; 23 cm
ISBN 978-80-7262-703-5 (brož.)
Katalog
  [bookcover:9780199757411] Getting the message across : communication with diverse populations in clinical genetics / edited by Jennifer Wiggins, Anna Middleton. — Oxford : Oxford university press, 2013. — 204 s. ; 24 cm.
ISBN 978-0-19-975741-1
ISBN 978-0-19-997737-6 (e-book)
Katalog
Manual of pediatric balance disorders / [edited by] Robert C. O’Reilly, Thierry Morlet, Sharon L. Cushing. — San Diego : Plural publishing, 2013. — xiv, 365 s. : il., ports. + 1 DVD
ISBN 978-1-59756-452-6
Katalog
[bookcover:9780470658482]   Petrie, Aviva
Medical statistics at a glance workbook / Aviva Petrie, Caroline Sabin. — Chichester ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2013. — 120 s. : il.. — (At a glance series)
ISBN 978-0-470-65848-2
Katalog
  Simočková, Viera

Edukácia v gynekologicko-pôrodníckom ošetrovateľstve : Učebnica určená pre študentov odboru šetrovateľstva a porodnej asistencie / Viera Simočková. — 1. vyd.. — Osveta : Martin, 2013. — 75 s.
ISBN 978-80-8063-398-1
Katalog

Šrámková, Taťána.
Poruchy sexuality u somaticky nemocných a jejich léčba / Taťána Šrámková. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2013. — 216 s., + 8 s. barev. příl.
ISBN 978-80-247-4453-7 (brož.)
Katalog
  Sestra a perioperační péče / Jana Wichsová … [et al.]. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 192 s. : il. ; 24 cm. — (Sestra)
ISBN 978-80-247-3754-6 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9780323074483] Adkison, Linda R.
Elsevier’s integrated review genetics / Linda R. Adkison. — 2nd ed.. — Philadelphia : Elsevier Saunders, 2012. — xi, 255 s. : il.. — (Elsevier’s integrated series)
ISBN 978-0-323-07448-3
Katalog
[bookcover:9780470670231] Donnelly, Peter.
How to succeed at e-learning / Peter Donnelly, Paul Kirk, Joel Benson. — Chichester, West Sussex, U.K. : John Wiley & Sons, 2012. — ix, 150 s. : il.
ISBN 978-0-470-67023-1 (brož.)
ISBN 978-1-118-30848-6 (e-kniha)
Katalog
Dylevský, Ivan.
Dětský pohybový systém / Ivan Dylevský. — [1. vyd.]. — Olomouc : Poznání, 2012. — 152 s. : il. (převážně barev.), portréty ; 24 cm
ISBN 978-80-87419-18-2 (váz.)
Katalog
Fialová, Ludmila.
Pojetí vlastního těla : zdraví, zdatnost, vzhled / Ludmila Fialová, František David Krch. — Vyd. 1.. — Praha : Karolinum, 2012. — 278 s. : il., portréty ; 21 cm
ISBN 978-80-246-2160-9 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9780071779708] Current diagnosis & treatment : pediatrics / edited by William W. Hay … [et al.]. — 21st ed.. — New York : McGraw-Hill Medical, 2012. — xxx, 1452 s. : il. ; 24 cm. — (A Lange medical book)
ISBN 978-0-07-177970-8 (brož.)
Katalog
[bookcover:9789283224334]  WHO classification of tumours of the breast : [views of a working group that convened for a consensus and editorial meeting at the International Agency for Research on Cancer (IARC), Lyon, September 1 – 3, 2011] / ed. by Sunil R. Lakhani … [et al.]. — 4. ed.. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2012. — 240 s. : il.. — (WHO Health Organization classification of tumours)
ISBN 978-92-832-2433-4 (brož.)
Katalog
[bookcover:9780815342434]   Murphy, Kenneth (Kenneth M.)
Janeway’s immunobiology / Kenneth Murphy with acknowledgment to Paul Travers, Mark Walport ; with contributions by Allan Mowat, Casey T. Weaver. — 8th ed.. — New York : Garland Science, 2012. — xix, 868 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-0-8153-4243-4 (brož.)
Katalog
[bookcover:9780199603381]  

Slack, J. M. W. (Jonathan Michael Wyndham)
Stem cells : a very short introduction / Jonathan Slack. — New York : Oxford university press, 2012. — xiv, 130 s. : il. ; 18 cm.. — (Very short introduction ; 303)
ISBN 978-0-19-960338-1
Katalog

[bookcover:9781609136406]   West, John B. (John Burnard)
Respiratory physiology : the essentials / John B. West.. — 9th ed.. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. — viii, 200 s. : il.
ISBN 978-1-60913-640-6
Katalog
[bookcover:9780736096539]  Guidelines for pulmonary rehabilitation programs / American Association of Cardiovascular and Pulmonary Rehabilitation.. — 4th ed.. — Champaign, IL : Human Kinetics, c2011.. — viii, 184 s. : il.
ISBN 978-0-7360-9653-9
Katalog
[bookcover:9780199288373]  Elliott, David.
Molecular biology of RNA / David Elliott, Michael Ladomery. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2011. — 441 s. : il. ; 27 cm
ISBN 978-0-19-928837-3 (brož.)
Katalog
Simočková, Viera
Gynekologicko-pôrodnícke ošetrovateľstvo : učebnica pre fakulty ošetrovateľstva . –Martin : Osveta, 2011. 216 s.
ISBN 978-80-8063-362-2
Katalog
[bookcover:9781609181376]   Neuroplasticity and rehabilitation / edited by Sarah A. Raskin.. — New York : Guilford Press, c2011.. — xiii, 351 s. : il.
ISBN 9781609181376 (hardback : alk. paper)
Katalog
[bookcover:9781405169745]   Tobias, Edward S.
Essential medical genetics
/ Edward S. Tobias, Michael Connor, Malcolm Ferguson-Smith. — 6th ed.. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2011. — xi, 332 s. : il.. — (Essentials)
ISBN 978-1-4051-6974-5 (brož.)
Katalog
 [bookcover:9283224329] WHO classification of tumours of the digestive system / edited by Fred T. Bosman … [et al.]. — 4th ed.. — Lyon : International Agency for Research on Cancer, 2010. — 417 s. : il. ; 27 cm. — (World Health Organization classification of tumours)
ISBN 92-832-24329 (brož.)
Katalog
[bookcover:9780199232109]   Hancock, John T.
Cell signalling / John T. Hancock. — 3rd ed.. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2010. — xxii, 341 s. : il.
ISBN 978-0-19-923210-9
Katalog
[bookcover:9780443069826]   Practical surgical neuropathology : a diagnostic approach / [edited by] Arie Perry, Daniel J. Brat. — Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, 2010. — xxxiii, 620 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-0-443-06982-6
ISBN 0443069824
Katalog
Zemánková, Marie
Cvičení pro hyperaktivní děti : [speciální pohybová výchova] : pravidla učení se pohybu, poruchy, používané metodiky, cvičební sestavy / Marie Zemánková, Jana Vyskotová. — Vyd. 1.. — Praha : Grada, 2010. — 55 s. : il. ; 21 cm. — (Pedagogika)
ISBN 978-80-247-3278-7 (brož.)
Katalog
[bookcover:9781846193118]   Creating effective conference abstracts and posters in biomedicine : 500 tips for success / Jane Fraser … [et al.] ; foreword by Catherine Dunbar. — Oxford ; New York : Radcliffe publishing, 2009. — xiii, 146 s. : il.
ISBN 978-1-84619-311-8
Katalog
Goetz, Michal
ADHD – porucha pozornosti s hyperaktivitou : příručka pro starostlivé rodiče a zodpovědné učitele / Michal Goetz, Petra Uhlíková. — 1. vyd.. — Praha : Galén, 2009. — 160 s. : barev. il. ; 19 cm
ISBN 978-80-7262-630-4 (brož.)
Katalog
Kalhous, Zdeněk
Školní didaktika / Zdeněk Kalhous, Otto Obst a kol.. — Vyd. 2.. — Praha : Portál, 2009. — 447 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-80-7367-571-4 (váz.)
Katalog
[bookcover:9781405180511]  Petrie, Aviva
Medical statistics at a glance / Aviva Petrie, Caroline Sabin. — 3rd ed.. — Chichester ; Hoboken : Wiley-Blackwell, 2009. — 180 s. : il.. — (At a glance series)
ISBN 978-1-4051-8051-1 (brož.)
Katalog
Průcha, Jan
Přehled pedagogiky : úvod do studia oboru / Jan Průcha. — 3., aktualiz. vyd.. — Praha : Portál, 2009. — 271 s. ; 21 cm
ISBN 978-80-7367-567-7 (váz.)
Katalog
[bookcover:9780470654477]  Korf, Bruce R.
Human genetics and genomics / Bruce R. Korf, Mira B. Irons. — 4th ed.. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2007. — x, 269 s. : il.
ISBN 978-0-470-65447-7
Katalog
Červenec 2013 – Září 2013

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.