Nové knihy duben 2017

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

SickKids handbook of pediatric thrombosis and hemostasis / editors Victor S. Blanchette, Leonardo R. Brandao, Vicky R. Breakey, Shoshana Revel-Vilk. — 2nd, revised and extended edition. — Basel ; New York : Karger, 2017. — xx, 338 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-3-3180-3027-3
  Hygiena a dezinfekce rukou : 100 otázek a odpovědí / Christiane Reichardt, Karin Bunte-Schönberger, Patricia Van der Linden ; překlad: Renata Halmo, Jana Mohrová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — 70 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-271-0217-4
Merritt’s neurology / ditd by Elan D.Louis, Stephan A.Mayer, Lewis P.Rowland.. — Thirteenth edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2016. — xxvii, 1402 stran : ilustrave (částečně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-1-4511-9336-7
Latinská lékařská terminologie / Pavel Nečas, Eva Schánělová, Klára Čebišová. — Vydání první. — Praha : Univerzita Karlova, nakladatelství Karolinum, [2016]. — ©2016. — 348 stran ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-246-3414-2
Moderní farmakoterapie v pneumologii / Martina Vašáková a kolektiv. — 2. rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, c2016. — ©2016. — 483 stran : ilustrace ; 23 cm. — (Jessenius) (Moderní farmakoterapie)
Katalog
isbn 978-80-7345-506-4
Neurofibromatosis type 1 : molecular and cellular biology / editors Meena Upadhyaya, David N. Cooper. — Berlin : Springer, [2012]. — ©2012. — xvi, 717 stran : ilustrace, tabulky ; 24 cm
Katalog
isbn 978-3-642-32863-3
MEFANET report 01 : edukační sborník z 1. celostátní konference lékařských fakult ČR na téma e-learning a zdravotnická informatika ve výuce lékařských oborů / editoři Ladislav Dušek … [et al.]. — 1. vyd.. — Brno : Masarykova univerzita, 2008. — 209 s. : il.
Katalog
isbn 978-80-210-4539-2
Transplantace ledviny v klinické praxi / Ondřej Viklický, Libor Janoušek, Peter Baláž a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2008. — 380 s. : barev. il. ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-247-2455-3
Hypertenze a ledviny / Václav Monhart. — 2., rozš. a přeprac. vyd.. — Praha : Triton, 2007. — 207 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7387-002-7
Rakovina tlustého střeva a konečníku : vybrané kapitoly / Rostislav Vyzula, Jan Žaloudík a kolektiv. — Praha : Maxdorf, c2007. — 287 s. : il. (převážně barev.) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-140-0
Praktická urologie u nemocných v dialyzační léčbě, před a po transplantaci ledviny / Pavel Navrátil. — 1. vyd.. — Hradec Králové : Olga Čermáková, 2005. — 199 s. : il. (převážně barev.), portréty, faksim. ; 22 cm
Katalog
isbn 80-86703-13-4
  Pomocník alergologa a klinického imunologa … : informační katalog /. — 2001-. — Praha : GEUM, 2000-. — sv. ; 30 cm
Katalog
Selhání srdce : [minimum pro praxi] / Jiří Widimský. — 2. vyd.. — Praha : Triton, 1999. — 175 s. : il., tab.. — (Levou zadní ; sv. 33)
Katalog
isbn 80-7254-042-4
Křižovatky medicíny : objevy, společnost, pacienti / Vratislav Schreiber, Ivo Budil ; ilustr. Jiří Slíva. — 1. vyd.,.. — Praha : Galén, 1997. — 215 s. : ilustr.
Katalog
isbn 80-86003-12-4

 

Nové knihy duben 2017