Nové knihy březen 2017

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

Úvod do informační vědy / David Bawden, Lyn Robinson ; z anglického originálu Introduction to information science … přeložili Michal Lorenz, Karel Mikulášek, Dana Vévodová. — 1. vydání. — Brno : Flow, 2017. — 451 stran : černobílé ilustrace ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-88123-10-1
  Řízení rizik při poskytování zdravotních služeb : manuál pro praxi / Petra Šupšáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2017. — xxiii, 260 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-271-0062-0
Bergman’s comprehensive encyclopedia of human anatomic variation / [edited by] R. Shane Tubbs, Mohammadali M. Shoja, Marios Loukas. — Hoboken, New Jersey : John Wiley & Sons, Inc., [2016]. — ©2016. — xx, 1432 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-118-43035-4
Žilní vstupy : dlouhodobé a střednědobé / Jiří Charvát a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 183 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5621-9
Essentials of dental caries / Edwina Kidd, Ole Fejerskov. — Fourth edition. — Oxford : Oxford University Press, [2016]. — ©2016. — xii, 196 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-0-19-873826-8
A biographical history of endocrinology / D. Lynn Loriaux. — Ames, Iowa : John Wiley & Sons, Inc., 2016. — , stran : černobílé ilustrace ; 25 cm
Katalog
isbn 978-1-119-20246-2
Praktická anesteziologie / Jiří Málek a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada, 2016. — 208 stran : ilustrace ; 24 cm + 1 DVD
Katalog
isbn 978-80-247-5632-5
Zdravotnické právo / Petr Šustek, Tomáš Holčapek a kolektiv. — Praha : Wolters Kluwer, 2016. — 850 stran ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7552-321-1

Brock biology of microorganisms / Michael T. Madigan, John M. Martinko, Kelly S. Bender, Daniel H. Buckley, David A. Stahl. — Fourteenth edition, Global edition. — Boston : Pearson, 2015. — 1030 stran : ilustrace (převážně barev.). — (Always learning)
Katalog
isbn 978-1-292-01831-7

Studijní texty pro sanitáře / Lenka Šolcová, Simona Bernardyová. — Vydání první. — Brno : Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2014-. — svazků ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-7013-565-5
Atlas of capillaroscopy in rheumatic diseases / editor Maurizio Cutolo ; co-editors Vanessa Smith, Alberto Sulli. — Milano : Elsevier, 2010. — xi, 196 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 27 cm
Katalog
isbn 978-88-214-3203-3
Gray’s anatomy for students / Richard L. Drake, Wayne Vogl, Adam W.M. Mitchell ; illustrations by Richard Tibbitts and Paul Richardson ; photographs by Ansell Horn. — Second edition. — Philadelphia : Churchill Livingstone/Elsevier, [2010]. — ©2010. — xxv, 1103 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 9781437720556
  Diabetologie …. — 2005-. — Praha : Triton, 2005-. — sv. ; 21 cm
Katalog
isbn 9788072547326
Onkogynekologie : minimum pro praxi / Pavel Freitag. — Vyd. 1.. — Praha : Triton, 2001. — 106 stran : ilustrace ; 16 cm. — (Levou zadní ; Sv. 75)
Katalog
isbn 80-7254-196-X
Vybrané kapitoly z geriatrie a medicíny chronických stavů : pro studující lékařských fakult a praktické lékaře. Díl 1 / Zdeněk Kalvach a kolektiv. — 1. vyd.. — Praha : Karolinum, 1992. — 244 s. : il.
Katalog
isbn 80-7066-702-8
Nové knihy březen 2017