Nové knihy únor 2017

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

Basic immunology : functions and disorders of the immune system / Abul K. Abbas, Andrew H. Lichtman, Shiv Pillai ; illustrations by David L. Baker, Alexandra Baker. — Fifth edition. — St. Louis, Missouri : Elsevier, [2016]. — ©2016. — x, 335 stran : barevné ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-0-323-39082-8
Hodnocení vybraných metod v kardiologii a angiologii : pro praxi / Věra Adámková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2016. — ©2016. — 145 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-271-9193-2
Ganong’s review of medical physiology / Kim E. Barrett, Scott Boitano, Susan M. Barman, Heddwin L. Brooks. — Twenty-fifth edition. — New York : McGraw Hill Education, 2016. — ©2016. — xi, 750 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
 isbn 978-1-25-925538-0
Péče o psychiku onkologicky nemocných / Olga Dostálová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 166 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-5706-3
Jiní…Ne horší : inspirující příběhy o úspěchu a úspěšném zaměstnání dospělých s autismem, Aspergerovým syndromem a ADHD / Temple Grandin ; s předmluvou Tonyho Attwooda. — První vydání v českém jazyce. — Praha : Csémy Miklós ve spolupráci se Za sklem o.s., 2016. — 414 stran : ilustrace, portréty ; 23 cm
Katalog
isbn 978-80-906078-2-8
Psychiatry and pedopsychiatry / Ladislav Hosák, Michal Hrdlička et al.. — First english edition. — Prague : Charles University, Karolinum Press, 2016. — 514 stran : ilustrace ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-246-3378-7
Oční lékařství / Pavel Kuchynka a kolektiv. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xx, 903 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm + 1 CD-ROM
Katalog
isbn 978-80-247-5079-8
Atlas of the human brain / Jürgen K. Mai, Milan Majtanik, George Paxinos. — 4th edition. — Amsterdam : Elsevier, 2016. — viii, 448 stran : ilustrace ; 36 cm
Katalog
isbn 978-0-12-802800-1
Praktická imunohematologie : erytrocyty / Jiří Masopust, Martin Písačka. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 391 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
isbn 978-80-204-3740-2
Fitzgerald’s clinical neuroanatomy and neuroscience / Estomih Mtui, Gregory Gruener, Peter Dockery. — 7th edition. — Philadelphia, PA : Elsevier, [2016]. — ©2016. — xvii, 381 stran : ilustrace ; 28 cm
Katalog
isbn 978-0-7020-5832-5 
Intersticiální plicní procesy : od etiopatogeneze přes radiologický obraz k histopatologické diagnóze / Martina Vašáková, Jaroslav Polák, Radoslav Matěj. — 2. aktualizované a rozšířené vydání. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 420 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 9788073454883
Komunikace v ošetřovatelské praxi / Eva Zacharová. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 121 stran ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-271-0156-6
Koloskopie / Přemysl Falt, Ondřej Urban, Petr Vítek a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 314 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5284-6
Atlas of operative oral and maxillofacial surgery / edited by Christopher J. Haggerty, Robert M. Laughlin. — Chichester : Wiley Blackwell, c2015. — xviii, 550 stran : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-118-44234-0
Soudní lékařství / Miroslav Hirt a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015-. — svazky : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5680-6
Dětská otolaryngologie : nejčastější situace v ambulantní praxi / Zdeňka Kuchynková a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 143 stran : ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4177-2
Oral & maxillofacial surgery review : a study guide / edited by Din Lam, Daniel M. Laskin. — Hanover Park, IL : Quintessence Publishing Co, Inc., [2015]. — vii, 438 stran : ilustrace
Katalog
isbn 978-0-86715-674-4
Hemangiomas and vascular malformations : an atlas of diagnosis and treatment / Raul Mattassi, Dirk A. Loose, Massimo Vaghi, editors ; foreword by J. Leonel Villavicencio. — Second edition. — Milano ; Heidelberg : Springer, [2015]. — xxiii, 485 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 26 cm
Katalog
isbn 978-88-470-5672-5
Nové pohledy na neinvazivní laser / Leoš Navrátil a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 155 stran, xii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné), portréty ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-1651-0
Fyziologie a patologická fyziologie : pro klinickou praxi / Richard Rokyta a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — xxxi, 680 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4867-2
Více konzervativnější! : řešení problémů v záchovné stomatologii / Hans Jörg Staehle ; s komentáři Rolanda Frankenbergera, Cornelie Freseové, Gabriela Krastla, Base Loomanse a Diany Wolffové. — Berlín ; Chicago ; Tokio ; Barcelona ; Bukurešť ; Istanbul ; Londýn ; Milán ; Moskva ; New Delhi ; Paříž ; Peking ; Praha ; Riad ; Sao Paolo ; Soul ; Singapur ; Varšava ; Záhřeb : Quintessenz, [2015]. — ©2015. — x, 173 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 30 cm
Katalog
isbn 978-80-86979-13-7
Pharmacology / [edited by] Karen Whalen ; collaborating editors, Richard Finkel, Thomas A. Panavelil. — 6th edition. — Philadelphia : Wolters Kluwer, 2015. — xi, 664 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; 28 cm. — (Lippincott illustrated reviews)
Katalog
isbn 1-4511-9177-4
Trauma and orthopaedics at a glance / Henry Willmott. — Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons Inc., 2015. — x, 128 stran : ilustrace (některé barevné) ; 27 cm. — (At a glance series)
Katalog
isbn 978-1-118-80251-9
Základy anatomie. 4b., Periferní nervový systém, smyslové orgány a kůže / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — Druhé, přepracované vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Galén, [2014]. — ©2014. — 173 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-156-8
Mikrobiologie : pro studenty zdravotnických oborů / Jiří Schindler. — 2., dopl. a přeprac. vyd.. — Praha : Grada, 2014. — 215 s., [xxiv] s. obr. příl. : il. (některé barev.) ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-4771-2
Nové knihy únor 2017