Nové knihy leden 2017

o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

 

Fundamentals of pediatric imaging / [edited by] Lane F. Donnelly. — Edition 2.. — Philadelphia, PA : Elsevier, Inc., [2017]. — ©2017. — viii, 334 stran : ilustrace (některé barevné) ; 26 cm
Katalog
isbn 978-0-323-41619-1
  Akupunktura ve 21. století / Petr Fiala. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 543 stran : ilustrace (převážně barevné), portrét ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-204-3799-0
Základy anatomie. 2., Kardiovaskulární a lymfatický systém / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — První vydání. — Praha : Univerzita Karlova v Praze, nakladatelství Karolinum : Galén, [2016]. — ©2016. — 117 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-246-3313-8
Sociální a preventivní pediatrie v současném pojetí / Lubomír Kukla a kolektiv. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — xxiii, 432 stran : ilustrace (některé barevné), 1 mapa ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-247-3874-1
Diagnostika poruch polykání z pohledu sestry / Petra Mandysová, Jana Škvrňáková. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2016. — 127 stran : ilustrace ; 24 cm. — (Sestra (Grada))
Katalog
isbn 978-80-271-0158-0
Novinky v akutní kardiologii / Zuzana Moťovská a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2016. — 383 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 24 cm. — (Aeskulap)
Katalog
isbn 978-80-204-3903-1
Individualizace farmakoterapie / František Perlík, Ondřej Slanař. — Vydání 1.. — Praha : Stanislav Juhaňák – Triton, 2016. — 159 stran ; 17 cm. — (Lékařské repetitorium)
Katalog
isbn 978-80-7387-636-4
Surgical pediatric otolaryngology / William P. Potsic, Robin T. Cotton, Steven D. Handler, Karen B. Zur. — Second edition. — New York : Thieme, [2016]. — xx, 674 stran : ilustrace : 28 cm
Katalog
isbn 978-1-60406-773-6
Osm múz mého života / Martina Riebauerová, Josef Koutecký. — Vydání první. — Praha : Vyšehrad, 2016. — 201 stran, 12 nečíslovaných stran obrazových příloh : ilustrace ; 21 cm. — (Rozhovory)
Katalog
isbn 978-80-7429-685-7
Technologie v diabetologii / Kateřina Štechová a kolektiv. — Praha : Maxdorf, [2016]. — ©2016. — 167 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-479-1
Novinky v kardiologii 2016 / Miloš Táborský et al.. — První vydání. — Praha: Mladá fronta, 2016. — 448 stran. — (Edice postgraduální medicíny)
Katalog
isbn 978-80-204-3984-0
Embryology at a glance / Samuel Webster, Rhiannon de Wreede. — second edition. — Chichester, West Sussex : John Wiley & Sons, 2016. — © 2016. — xi, 114 stran : barevné ilustrace ; 28 cm. — (At a glance series)
Katalog
isbn 978-1-118-91080-1
Všechno nejlepší, Karle! : sedmisté výročí narození českého krále a římského císaře Karla IV. na Univerzitě Karlově / editoři Tomáš Zima, Martin Kovář. — Vydání první. — Praha : Karolinum, 2016. — 209 stran : barevné velkoformátové fotografie ; 26 cm
Katalog
isbn 978-80-246-3546-0
Bioinformatics data skills : reproducible and robust research with open source tools / Vince Buffalo. — Beijing : O’Reilly, 2015. — ©2015. — xxv, 507 stran : ilustrace, grafy ; 24 cm
Katalog
isbn 978-1-4493-6737-4
Foniatrie – sluch / Jakub Dršata, Radan Havlík a kolektiv ; editor: Viktor Chrobok. — 1. vydání. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2015. — 384 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 22 cm. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
isbn 978-80-7311-159-5
Otoneurologie a tinitologie / Aleš Hahn. — 2., doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, c2015. — ©2015. — 144 stran, vii stran obrazových příloh : ilustrace (některé barevné) ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4345-5
Memorix anatomie / Radovan Hudák, David Kachlík a kolektiv ; ilustrace: Jan Balko, Simona Felšőová, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 3. vydání. — Praha : Triton, 2015. — xxi, 607 stran : barevné ilustrace, portréty ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-7387-959-4
Memorix anatomy : comprehensive book of human anatomy in English and Latin / Radovan Hudák, David Kachlík, Ondřej Volný et al. ; illustrations: Jan Balko, Simona Felšőová, Šárka Zavázalová, Radovan Hudák. — 1st edition. — Praha : Triton, 2015. — xvii, 610 stran : ilustrace (převážně barevné), portréty ; 25 cm
Katalog
isbn 978-80-7387-950-1
Vzácné nádory v onkologii / Kateřina Kubáčková a kol.. — První vydání. — Praha : Mladá fronta, 2015. — 335 stran : barevné ilustrace ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-204-3658-0
Přehled anatomie / Ondřej Naňka, Miloslava Elišková. — Třetí, doplněné a přepracovaně vydání. — Praha : Galén, [2015]. — ©2015. — XII, 416 stran : barevné ilustrace ; 28 cm
Katalog
isbn 978-80-7492-206-0
Vascular lesions of the head and neck : diagnosis and management / edited by Mark S. Persky, Milton Waner, Francine Blei, Alejandro Berenstein. — New York : Thieme, 2015. — xvi, 154 stran : ilustrace (převážně barevné), tabulky ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-60406-059-1
Kontroverze v diabetologii / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 95 stran : ilustrace, 1 portrét ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 18) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-457-9
Diabetes mellitus a respirační systém / Jindřiška Perušičová ; s předmluvou Miloslava Marela. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 77 stran : 1 portrét ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 17) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-439-5
Diabetes mellitus a gastrointestinální trakt / Jindřiška Perušičová ; s předmluvou Radana Keila. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 108 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 16) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-433-3
Diabetes mellitus a kardiovaskulární onemocnění – kardiabetes / Jindřiška Perušičová. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 119 stran : ilustrace ; 19 cm. — (Současná diabetologie ; sv. 15) (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-428-9
Bioinformatics and functional genomics / Jonathan Pevsner. — Third edition. — Chichester : Wiley-Blackwell, 2015. — xxxiii, 1124 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-118-58176-6
Sepse / editoři: Miroslav Průcha, Michal Fedora, Eva Kieslichová, Vladimír Šrámek. — Praha : Maxdorf, [2015]. — ©2015. — 294 stran : barevné ilustrace ; 24 cm. — (Jessenius)
Katalog
isbn 978-80-7345-448-7 ]
Neurologie pro studium i praxi / Zdeněk Seidl. — 2., přepracované a doplněné vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 383 stran : ilustrace ; 24 cm
Katalog
isbn 978-80-247-5247-1
Lékařská etika / Jiří Šimek. — 1. vydání. — Praha : Grada Publishing, 2015. — 222 stran ; 24 cm. — (MEDI)
Katalog
isbn 978-80-247-5306-5
Pět let zkušeností s liraglutidem / Alena Šmahelová et al.. — 1. vydání. — Semily : Geum, 2015. — 109 stran : barevné ilustrace, portréty ; 22 cm
Katalog
isbn 978-80-87969-12-0
Dítě diabetické matky : v otázkách a odpovědích / Kateřina Štechová. — Vydání 1.. — Semily : Geum, 2015. — 177 stran : barevné ilustrace ; 22 cm
Katalog
isbn 978-80-87969-14-4
Pearls and pitfalls in pediatric imaging : variants and other difficult diagnoses / edited by Heike E. Daldrup-Link, Beverley Newman. — Cambridge : Cambridge University Press, 2014. — xii, 394 stran : ilustrace (některé barevné) ;. — (Cambridge medicine)
Katalog
isbn 978-1-1070-1749-8
Základy anatomie. 4a., Centrální nervový systém / Miloš Grim, Rastislav Druga et al.. — 1. vydání. — Praha : Galén : Karolinum, 2014. — 221 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-80-246-2802-8
Functional magnetic resonance imaging / Scott A. Huettel, Allen W. Song, Gregory McCarthy. — Third edition. — Sunderland, Massachusetts, U.S.A. : Sinauer Associates, Inc., Publishers, [2014]. — ©2014. — 1 volume (různé stránkování) : ilustrace (některé barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-0-87893-627-4
Přehled topografické anatomie / Jaroslav Kos a kolektiv ; [k vydání připravili Josef Stingl … et al.]. — Vyd. 2., V Karolinu 1., dopl.. — Praha : Karolinum, 2014. — 139 stran : černobílé ilustrace ; 30 cm
Katalog
isbn 978-80-246-2324-5
Venous ultrasound, a comprehensive approach, lower extremities and pelvis: atlas and texts / Miguel Eduardo Lo Vuolo. — 1st edition. — Santa Fe, Argentina: the autor, 2014. — © 2014. — 428 stran : ilustrace (převážně barevné) ; 29 cm
Katalog
isbn 978-987-33-4359-9
Péče o dítě s postižením sluchu / Martina Muknšnáblová. — Vydání 1.. — Praha : Grada, 2014. — 128 stran : ilustrace ; 21 cm. — (Sestra)
Katalog
isbn 978-80-247-5034-7
Pediatric and adolescent urologic imaging / editors Lane S. Palmer, Jeffrey S. Palmer. — New York : Springer, [2014]. — xix, 482 stran ilustrace ; 26 cm
Katalog
isbn 978-1-4614-8654-1
Acute pediatric neurology / editors Thomas Sejersen, Ching H. Wang. — London ; New York : Springer, c2014. — xvii, 405 stran : ilustrace (některé barevné) ; 24 cm
Katalog
isbn 978-0-85729-490-6
Fundamentals of musculoskeletal ultrasound / Jon A. Jacobson. — 2nd editon. — Philadelphia, PA : Elsevier/Saunders, c2013. — xvii, 382 stran : ilustrace ; 26 cm
Katalog
isbn 978-1-4557-3818-2
Jemná motorika : vývoj, motorická kontrola, hodnocení a testování / Jana Vyskotová, Kateřina Macháčková. — 1. vyd.. — Praha : Grada, 2013. — 176 s. : barev. il., fot. ; 21 cm
Katalog
isbn 978-80-247-4698-2
Pediatric imaging cases / Ellen Chung. — New York : Oxford University Press, c2012. — © 2012. — 325 stran ; černobílé ilustrace ; 26 cm. — (Cases in radiology)
Katalog
isbn 978-0-19-975896-8
Practical fluoroscopy of the GI and GU tracts / Marc S. Levine, Parvati Ramchandani, Stephen E. Rubesin. — 1 edition. — Cambridge : Cambridge University Press, 2012. — ix, 224 stran ; černobílé ilustrace ; 28cm
Katalog
isbn 978-1-107-00180-0
Bone dysplasias : an atlas of genetic disorders of skeletal development / Jürgen W. Spranger … [et al.]. — 3rd edition. — Oxford : Oxford University Press, c2012. — xxiii, 802 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-0-19-539608-9
Patofyziologie pro nelékařské směry / Martin Vokurka a kolektiv. — 3., upravené vydání. — Praha : Karolinum, 2012. — 305 stran : černobílé ilustrace ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
Katalog
isbn 978-80-246-2032-9
Foniatrie – hlas / Jakub Dršata a kolektiv ; editor Viktor Chrobok ; ilustr. Josef Bavor. — Havlíčkův Brod : Tobiáš, 2011. — 321 stran : ilustrace ; 22 cm + 1 DVD. — (Medicína hlavy a krku)
Katalog
isbn 978-80-7311-116-8
Top 3 differentials in radiology : a case review / edited by William T. O’Brien. — 1 edition. — New York : Thieme, c2010. — xii, 707 stran : ilustrace ; 29 cm
Katalog
isbn 978-1-60406-226-7
  Gastrointestinal tract sonography in fetuses and children / [edited by] A. Couture … [et al.] ; with contributions by C. Baud … [et al.] ; foreword by F. Avni. — Berlin : Springer, c2008. — 616 stran : ilustrace (některé barevné) ; 28 cm. — (Medical radiology : diagnostic imaging)
Katalog
Pediatric neurology : a case-based review / [edited by] Tena Rosser. — Philadelphia : Lippincott Williams & Wilkins, c2007. — xv, 336 stran ; 26 cm
Katalog
isbn 978-0-7817-7888-6
Diabetologie …. — 2005-. — Praha : Triton, 2005-. — sv. ; 21 cm
Katalog
isbn 9788072547326
Nové knihy leden 2017