Originální domácí anatomický atlas

atlas

Poprvé po 110 letech vychází originální domácí anatomický atlas!
Vydává nakladatelství GRADA.

První díl atlasu obsahuje 476 barevných ilustrací anatomie horní a dolní končetiny a stěny trupu. Vždy je uveden nejprve skelet, dále jeho spoje
a klouby, svaly a nakonec poloha a průběh nervů a cév v rámci topografické anatomie. Doplněno potřebnými snímky RTG, CT či MRI.
Atlas obsahuje i slovník nejčastěji používaných latinsko-řeckých anatomických termínů a jejich překlad do angličtiny a češtiny.
Vynikající kniha je určena nejen medikům a lékařům, studentům přírodních věd i pracovníkům nelékařských zdravotnických oborů, ale také výtvarníkům, pracovníkům v oblasti tělovýchovy a sportu.

Využitelná je jako samostatná publikace nebo jako nezbytný doplněk učebnic anatomie.
Formát 205×295 mm, pevná vazba, 336 stran, MOC  999,- Kč ISBN 978-80-247-4012-6

Originální domácí anatomický atlas