Pravidla pro přidělování tokenů CzechElib pro publikování open access pro autory Univerzity Karlovy v roce 2024

Rádi bychom Vás informovali o změně přidělování tokenů pro rok 2024.

Změna se týká vydavatelů, u nichž je omezený počet tokenů na rok, konkrétně Lippincott Williams & Wilkins, Springer, Taylor & Francis a Wiley. U těchto časopisů dochází k přidělení tokenů pouze při splnění všech následujících podmínek (jedná se o rozhodnutí Kolegia rektorky z 18. 12. 2023, které padlo v souvislosti s vyhodnocením organizace přidělování tokenů CzechElib open access v průběhu roku 2023, kdy došlo k předčasnému vyčerpání tokenů):

    • Korespondenční autor je z UK. Proto prosíme všechny autory, aby používali univerzitní emaily, nikoliv soukromé, pro jejich lepší identifikaci systémy vydavatelů.
    • Článek bude publikován a vykázán do výsledků RIV pod afiliací Univerzity Karlovy.
    • Článek bude publikován pouze v časopisech, které se nacházejí v kvartilech Q1 nebo Q2 dle Article Influence Score (AIS), která je zjistitelná v databázi Web of Science; pokud časopis není zařazen v databázi Web of Science (konkrétně Social Sciences Citation Index, Arts & Humanities Citation Index, Science Citation Index Expanded), ale je zařazen v databázi Scopus, musí se aktuální hodnota jeho metriky Source Normalized Impact per Paper (SNIP), která je zjistitelná v databázi Scopus či na stránkách CWTS Journal Indicators, řadit do kvartilů Q1 nebo Q2 podle SNIP, tj. být ≥ 0,712.
    • Článek nemá zajištěno financování poplatku APC (Article Processing Charge) z jiných zdrojů, např. z grantu či jiných prostředků pracoviště. (Prosíme o upozorňování vědců, že pokud dostanou grant, který má podmínku publikování v open access režimu, je třeba dopředu myslet na vyhrazení poplatků spojených s publikační činností, pro tyto případy nebude možné tokeny uznat.)

Je nutné rychlé jednání po schválení článku k publikování – tokeny pro daný rok můžeme přidělit jen článkům, které byly v daném roce přijaté k publikování. 

Pro vyhledávání kvartilů podle AIS doporučujeme používat Journal Citation Reports, pro určení hodnoty SNIP databázi Scopus.

Počty tokenů u Springer, Taylor & Francis a Wiley na rok 2024 budou pravděpodobně stejné jako pro rok 2023, u některých možná trochu vyšší. Jakmile budeme mít bližší informace, budeme Vás informovat.

Pro vydavatele, u kterých je neomezený počet tokenů, se nic nemění.

Webové stránky Open access 2. LF UK (openscience@lfmotol.cuni.cz; l. 5844)

Webové stránky Centra pro podporu open science (openaccess@cuni.cz)

Pravidla pro přidělování tokenů CzechElib pro publikování open access pro autory Univerzity Karlovy v roce 2024

Napsat komentář

Vaše emailová adresa nebude zveřejněna.