Říjen 2013

Informace o knižních novinkách v knihovně jsou zveřejňovány každý měsíc. Součástí každého titulu v seznamu je odkaz na katalog, kde je možné zjistit další podrobnosti o knize, včetně obsahu knihy a možnosti vypůjčení. Nové knihy za předchozí měsíce jsou dostupné v archivu.

[bookcover:9783437469329] 

Der Beckenboden : Funktion, Anpassung und Therapie ; das Tanzberger-Konzept / Renate Tanzberger . [et al.]. — 3., aktualisierte und erw. Aufl. — München : Elsevier, Urban & Fischer, 2013. — 504 s. : il. ; 27 cm
ISBN 978-3-437-46932-9
Katalog

 [bookcover:9781437717884] 

Cancer of the skin / [edited by] Darrell S. Rigel . [et al.]. — 2nd ed. — [Edinburgh? ; New York?] : Elsevier Saunders, 2011. — xv, 698 s. : il. ; 29 cm.
ISBN 978-1-4377-1788-4
Katalog

  [bookcover:9780723436911] 

Clinical immunology : principles and practice / Robert R. Rich . [et al.]. — 4th ed. — [St. Louis, Mo.] : Elsevier Saunders, c2013. — xxvii, 1295 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-0-7234-3691-1
Katalog

   [bookcover: 9780849337949] 

Color atlas of dermatopathology / edited by Jane M. Grant-Kels. — New York : Informa healthcare, 2007. — x, 438 s. : il. — (Dermatology : clinical and basic science ; 32)
ISBN 978-0-8493-3794-9
Katalog

   [bookcover: 9780702034251] 

Fascia : the tensional network of the human body : the science and clinical applications in manual and movement therapy / edited by Robert Schleip . [et al.]. — Edinburgh : Elsevier, c2012. — xviii, 535 s. : il.
ISBN 978-0-7020-3425-1
Katalog

  [bookcover:9780195313802] 

Field epidemiology / edited by Michael B. Gregg. — 3rd ed. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2008. — xix, 572 s. : il.
ISBN 978-0-19-531380-2
Katalog

  [bookcover:9780723436959] 

Handbook of pediatric dentistry / edited by Angus C. Cameron, Richard P. Widmer. — 4th ed. — Edinburgh ; New York : Mosby Elsevier, 2013. — 542 s. : il. ; 24 cm
ISBN 978-0-7234-3695-9
Katalog

 [bookcover:9781608313006] 

Hospital epidemiology and infection control / [edited by] C. Glen Mayhall. — 4th ed. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, c2012. — xxiv, 1576 s. : il.
ISBN 978-1-60831-300-6
Katalog

  [bookcover:789400768178] 

IAENG transactions on engineering technologies : special issue of the world congress on engineering and computer science 2012 (lecture notes in electrical engineering) / Haeng Kon Kim . [et al.]. — New York : Springer, 2014. — 718 s. — (Lecture Notes in Electrical Engineering, ISSN 1876-1100 ; v. 247)
ISBN 978-94-007-6817-8
Katalog

 [bookcover: 9780702040665] 

Maitland’s vertebral manipulation. volume 1, Management of neuromusculoskeletal disorders / edited by Elly Hengeveld, Kevin Banks. — 8th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2014. — 456 s. : il.
ISBN 978-0-7020-4066-5
Katalog

  [bookcover: 9781461437789] 

Manual of diagnostic and therapeutic techniques for disorders of deglutition / Reza Shaker . [et al.], editors. — New York : Springer, 2013. — ix, 412 s. : il.
ISBN 978-1-4614-3778-9
Katalog

   [bookcover: 9780702040894] 

Medical microbiology : a guide to microbial infections: pathogenesis, immunity, laboratory diagnosis and control / edited by David Greenwood . [et al.]. — 18th ed. — Edinburgh : Elsevier, 2012. — xvi, 778 s. : il. (převážně barev.) ; 25 cm
ISBN 978-0-7020-4089-4
Katalog

  [bookcover: 9781627032247]

Nutrition in infancy / Ronald Ross Watson . [et al.]. — New York : Springer/Humana Press, 2013. — 2 sv. : il. ; 26 cm. — (Nutrition and health)
ISBN 978-1-62703-224-7
Katalog

  [bookcover: 9780763751432]

Outbreak investigations around the world : case studies in infectious diesease field epidemiology / editor, Mark S. Dworkin. — Sudbury, Mass. : Jones and Bartlett Publishers, c2010. — xxiii, 456 s. : il.
ISBN 978-0-7637-5143-2
Katalog

   [bookcover: 9780702045516]

A practical guide for medical teachers / edited by John A. Dent, Ronald M. Harden ; foreword by Brian Hodges. — 4th ed. — London : Churchill Livingstone, 2013. — xvii, 436 s. : il.
ISBN 978-0-7020-4551-6
Katalog

 [bookcover: 9780781765626]

Practical management of the dizzy patient / edited by Joel A. Goebel. — 2nd ed. — Philadelphia : Wolters Kluwer/Lippincott Williams & Wilkins, c2008. — xiii, 458 s. : il.
ISBN 978-0-7817-6562-6
Katalog

 [bookcover: 9781461437932]

Principles of deglutition : a multidisciplinary text for swallowing and its disorders / Reza Shaker . [et al.], editors. — New York : Springer, 2013. — xix, 1017 s. : il. ; 27 cm
ISBN 978-1-4614-3793-2
Katalog

 [bookcover: 9780615187211]

Rehabilitation medicine and thermography / edited by Mathew H.M. Lee, Jeffrey M. Cohen. — Wilsonville : Impress publications, 2007. — 189 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-0-6151-8721-1
Katalog

  [bookcover: 9781848728011]

Rehabilitation of neuropsychological disorders : a practical guide for rehabilitation professionals / editors Brick Johnstone, Henry H. Stonnington. — 2nd ed. — New York : Psychology press, 2009. — 280 s.
ISBN 978-1-84872-801-1
Katalog

  [bookcover: 9780521870672]

Skin disease in organ transplantation / edited by Clark C. Otley . [et al.]. — Cambridge ; New York : Cambridge university press, 2008. — xxi, 353 s. : il.
ISBN 978-0-521-87067-2
Katalog

  [bookcover: 9781455700905]

Vaccines / [edited by] Stanley A. Plotkin, Walter A. Orenstein, Paul A. Offit. — 6th ed. — Philadelphia : Saunders/Elsevier, 2013. — xviii,1550 s. : il. ; 30 cm
ISBN 978-1-4557-0090-5
Katalog

 [bookcover: 9783659277511]

Aggarwal, Anshul
Oral physiotherapy- non surgical approach for maxillofacial disorders: old is gold / by Anshul Aggarwal, Rati Goyal. — Saarbrücken : LAP LAMBERT academic publishing, 2012. — 52 s. : il.
ISBN 978-3-659-27751-1
Katalog

  [bookcover:789400768178]

Bárta, Ivo
Sbírka příkladů z genetiky / Ivo Bárta, Zdeňka Polívková, Martina Langová. — 1. vyd. — Praha : Karolinum, 2002. — 54 s. : il., tabulky, schemata ; 30 cm. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 80-246-0460-4
Katalog

  [bookcover: 9780736075169]

Borer, Katarina T.
Advanced exercise endocrinology / Katarina T. Borer. — Champaign : Human Kinetics, 2013. — 264 s. : il. — (Advanced exercise physiology series)
ISBN 978-0-7360-7516-9
Katalog

 [bookcover: 9781556429682]

Danto, Ayelet
1001 pediatric treatment activities : creative ideas for therapy sessions / Ayelet Danto, Michelle Pruzansky. — Thorofare : SLACK Incorporated, c2011. — xv, 283 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-1-55642-968-2
Katalog

  [bookcover: 9781572244474]

Davies, Clair
Frozen shoulder workbook : trigger point therapy for overcoming pain & regaining range of motion / Clair Davies. — Oakland : New Harbinger publications, 2006. — vi, 285 s. : il. ; 28 cm.
ISBN 978-1-57224-447-4
Katalog

 [bookcover:789400768178]

Farkašová, Dana
Výzkum v ošetřovatelství / Dana Farkašová a kolektív ; [translation Jana Uhrová, Jaromíra Novotná]. — 1. české vyd. — Martin : Osveta, 2006. — 87 s. : il.
ISBN 80-8063-229-4
Katalog

 [bookcover: 9780195333206]

Furman, Joseph M.
Vestibular disorders : a case-study approach to diagnosis and treatment / Joseph M. Furman, Stephen P. Cass, Susan L. Whitney. — 3rd ed. — Oxford ; New York : Oxford university press, 2010. — xiii, 400 s. : il.
ISBN 978-0-19-533320-6
Katalog

 [bookcover: 9780736074674]

Gardiner, Phillip F.
Advanced neuromuscular exercise physiology / Phillip F. Gardiner. — Champaign : Human Kinetics, c2011. — xvii, 229 s. : il. — (Advanced exercise physiology series)
ISBN 978-0-7360-7467-4
Katalog

[bookcover: 9781444336498] 

Gershman, George
Practical pediatric gastrointestinal endoscopy / edited by George Gershman, Mike Thomson with Marvin Ament. — 2nd ed. — Chichester, West Sussex : Wiley-Blackwell, 2012. — vii, 246 s. : il.
ISBN 978-1-4443-3649-8
Katalog

 [bookcover: 9781437725438] 

Goodman, Catherine Cavallaro
Differential diagnosis for physical therapists : screening for referral / by Catherine Cavallaro Goodman, Teresa E. Kelly Snyder. — 5th ed. — St-Louis, Mo. : Elsevier, 2013. — xix, 787 s. : il. ; 28 cm
ISBN 978-1-4377-2543-8
Katalog

 

Göpfertová, Dana
Epidemiologie : obecná a speciální epidemiologie infekčních nemocí / Dana Göpfertová, Petr Pazdiora, Jana Dáňová. — 2. přeprac. vyd. — Praha : Karolinum, 2013. — 223 s. — (Učební texty Univerzity Karlovy v Praze)
ISBN 978-80-246-2223-1
Katalog

 

Hartl, Pavel
Velký psychologický slovník / Pavel Hartl, Helena Hartlová ; [ilustrace Karel Nepraš]. — Vyd. 4., V Portálu 1. — Praha : Portál, 2010. — 797 s.
ISBN 978-80-7367-686-5
Katalog

  [bookcover: 9780340984253] 

Jenkins, Paul F.
Making sense of acute medicine : a guide to diagnosis / Paul F. Jenkins, Paula H. Johnson. — London : Hodder Arnold, 2010. — xii, 308 s. : il. ; 20 cm. — (Making sense)
ISBN 978-0-340-98425-3
Katalog

  [bookcover: 9780763777654] 

Jewell, Dianne V.
Guide to evidence-based physical therapist practice / Dianne V. Jewell. — 2nd ed. — Sudbury : Jones & Bartlett Learning, c2011. — xix, 467 s. : il.
ISBN 978-0-7637-7765-4
Katalog

 [bookcover:789400768178]

Koliba, Peter
Propedeutika v gynekologii a porodnictví pro porodní asistentky / Peter Koliba, Libor Ševčík, Jana Pannová. — Vyd. 1. — Ostrava : Ostravská univerzita, Zdravotně sociální fakulta, 2004. — 105 s. : il. ; 30 cm
ISBN 80-7042-353-6
Katalog

 

Lejsek, Jan
První pomoc / Jan Lejsek a kolektiv. — 2., přeprac. vyd. — Praha : Karolinum, 2013. — 271 s. : barev. il. ; 23 cm
ISBN 978-80-246-2090-9
Katalog

 [bookcover: 9784431859079] 

Murofushi, Toshihisa
Vestibular evoked myogenic potential : its basics and clinical applications / Toshihisa Murofushi, Kimitaka Kaga. — Tokyo ; New York : Springer, 2009. — vii, 112 s. : il. ; 24 cm.
ISBN 978-4-431-85907-9
Katalog

 [bookcover: 9780702035203] 

Shiner, Robert J.
Lung function tests / Robert J. Shiner, Joerg Steier. — Edinburgh : Elsevier Churchill Livingstone, 2013. — 192 s. ; 19 cm. — (Made easy)
ISBN 978-0-7020-3520-3
Katalog

 [bookcover: 9781608310180]

Shumway-Cook, Anne
Motor control : translating research into clinical practice / Anne Shumway-Cook, Marjorie Woollacott. — 4th ed. — Philadelphia : Wolters Kluwer Health/Lippincott Williams & Wilkins, 2012. — 641 s. : il. 1 DVD (12 cm)
ISBN 978-1-60831-018-0
Katalog

 [bookcover:0683083678]

Simons, David G.
Myofascial Pain and dysfunction : the trigger point manual. Volume 2, the lower extremities / Janet G. Travell, David G. Simons. — Baltimore : Williams & Wilkins, 1993. — 626 s. : obr. — (Myofascial pain and dysfunction ; 2)
ISBN 0-683-08367-8
Katalog

 [bookcover:9783437412998]

Trepel, Martin
Neuroanatomie : Struktur und Funktion / by Martin Trepel. — 5. Aufl. — München : Elsevier, Urban & Fischer, 2012. — 420 s. : il.
ISBN 978-3-437-41299-8
Katalog

 

Záčeková, Mária
Štandardy v pôrodnej asistencii / Mária Záčeková, Viera Simočková, Ľubica Kontrová a kolektív. — Martin : Osveta, 2006. — 120 s. ; 24 cm
ISBN 80-8063-221-9
Katalog

  [bookcover:9781850972266]

Zuhr, Otto
Plastic-esthetic periodontal and implant surgery : a microsurgical approach / Otto Zuhr, Marc Hürzeler ; with the support of Bärbel Hürzeler and Stephan Rebele. — London : Quintessence publishing, 2012. — xiii, 858 s. : barev. il. ; 31 cm
ISBN 978-1-85097-226-6
Katalog

Říjen 2013